Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1 prosent. Neste renteøkning vil ifølge sentralbanken mest sannsynlig komme i juni.

Norges Banks beslutning kommer etter et såkalt mellommøte, hvor det verken publiseres oppdaterte anslag eller Pengepolitisk rapport.

Lite endringer siden forrige rentemøte

I hovedstyrets vurdering fremkommer det at enkelte forhold drar i hver sin retning siden forrige rentemøte, men at utviklingen samlet sett ikke har påvirket renteutsiktene i nevneverdig grad.

Norges Bank viser blant til at fremgangen i norsk økonomi har fortsatt. Privat forbruk har vært noe høyere enn forventet, mens boligprisutviklingen i stor grad har vært sammenfallende med tidligere anslag. Videre er arbeidsmarkedet sterkt og kapasitetutnyttingen ser ut til å øke videre. Prisveksten ligger over inflasjonsmålet og har vært noe høyere enn anslått tidligere.

Sannsynlig med renteøkning i juni

Norges Bank peker på at risiko og fremtidsutsikter fortsatt gir grunnlag for en gradvis oppgang i styringsrenten fremover. Samtidig gis det uttrykk for en vedvarende usikkerhet internasjonalt som potensielt kan påvirke dette. Gitt dagens situasjon og vurdering av utsiktene tas det til orde for at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i juni. Beslutningen fra dette møtet vil offentliggjøres 20. juni.

Norges Banks figur over utviklingen av styringsrenta