Revidert statsbudsjett: Burde holdt igjen på pengebruken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert statsbudsjett: Burde holdt igjen på pengebruken

– Finanspolitikken bør understøtte pengepolitikken. Når norsk økonomi går bra, bør man benytte anledningen til å holde igjen på oljepengebruken, ikke øke. Vi mener det hadde vært rom for en svakere budsjettimpuls, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Idar Kreutzer. Foto.
Adm. direktør Idar Kreutzer mener det hadde vært rom for en svakere budsjettimpuls.

Regjeringen foreslår økt oljepengebruk i budsjettet. Finans Norge mener gode tider i norsk økonomi tilsier at man burde holde mer igjen.

Regjeringen har i morges publisert enkelte nøkkeltall før den endelige fremleggelsen revidert budsjett for 2019 senere i dag.

I pressemeldingen vises det til at norsk økonomi går godt. Arbeidsledigheten har falt og BNP for Fastlands-Norge anslås å ligge over trend i år og neste år.

Regjeringen foreslår å øke oljepengebruken i inneværende år til 238,1 milliarder kroner, hvilket gir en stimulerende effekt på norsk økonomi (budsjettimpuls) på 0,5 prosent. Budsjettimpulsen måles som endring fra året før og påvirkes denne gangen av lavere pengebruk enn anslått i fjor som resulterte i en negativ impuls på -0,4 prosentenheter i 2018.

Oljepengebruken utgjør for øvrig 2,9 prosent av Oljefondet. Dette er høyere enn anslått i fjor høst og skyldes uroen i finansmarkedene i siste kvartal i fjor som bidro til å redusere fondets verdi betydelig.

Mer ansvarlig pengebruk

Regjeringen viser til at budsjettets effekt på norsk økonomi er tilnærmet nøytral sett 2018 og 2019 under ett. Likevel er Finans Norge av den oppfatning at man burde benytte muligheten til å holde igjen på pengebruken i en tid med god fart i norsk økonomi. Det er ikke nødvendig at finanspolitikken bidrar ekspansivt i en tid hvor norsk økonomi befinner seg i en oppgangskonjunktur.

En innstrammende politikk i gode tider vil dessuten gjøre det enklere i fremtiden hvor utfordringene knyttet til aldrende befolkning mv. virkelig vil gjøre seg gjeldende.