Mer penger til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mer penger til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse

REVIDERT NASJONALBUDSJETT: I forbindelse med kompetansereformen «Lære hele livet» økes bevilgningen til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse med 20 mill. kroner.

Dette kommer i tillegg til de 37 mill. kronene fra statsbudsjettet for 2019. Tilbudene utvikles i tett samarbeid med høgskoler, universitet, fagskoler, bedrifter og næringslivet og kan omfatte kunstig intelligens, sensorteknologi, IKT-sikkerhet eller arbeidsdeling mellom menneske og maskin. Tilbudene skal kunne kombineres med tilnærmet full jobb, f.eks. gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring og/eller samlinger.

Etterspurt i finans

– Slike tilbud er etterspurt av finansnæringen. Digital kompetanse blir viktigere i arbeidslivet fremover. Dette gjelder oss alle, uansett studieretning og utdanningsnivå, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr som ønsker regjeringens satsing velkommen.  

Runa Opdal Kerrs blogg: Digital kompetanse for folk flest

Runa skriver om digital kompetanse i arbeidslivet fremover. Den raske endringstakten i teknologiutviklingen øker behovet for kontinuerlig kompetanseheving og ny læring. Dette gjelder oss alle, uansett studieretning og utdanningsnivå. Nå ser vi heldigvis...

robothånd på tastatur
Kilde: Shutterstock