Høring om finansmarkedsmeldingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høring om finansmarkedsmeldingen

Finansnæringen har et skjebnefellesskap med norsk næringsliv. Skal norsk næringsliv lykkes med sin omstilling, må vi ha en sterk og konkurransedyktig finansnæring. Derfor trenger vi en god debatt om rammebetingelsene for finans, var budskapet fra Finans Norge da Stortingets finanskomite avholdt høring denne uken.

Torsdag var det høring i finanskomiteen om finansmarkedsmeldingen for 2019. Finans Norge deltok med kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne.

Norsk finansnæring er en helt avgjørende faktor for bærekraftig vekst og omstilling i norsk økonomi. Norske banker har et statsbudsjett i utlån til næringslivet, og finansnæringen forvalter verdier tilsvarende oljefondet.

For norsk næringsliv står finansnæringen for over 80 prosent av finansieringen. Det er derfor et skjebnefellesskap mellom finansnæringen og det øvrige næringslivet. Hva slags rammebetingelser finansnæringen har, er derfor i aller høyeste grad viktig for resten av næringslivet.

Ingen er uenige i at vi skal ha en solid finansnæring. Hensynet til soliditet må imidlertid også veies opp mot næringens evne til å utføre samfunnsoppdraget sitt – finansierng av næringslivet, gode og trygge produkter til forbrukerne, og hensynet til at næringen i seg selv er viktig og verdifull.

Finansmarkedsmeldingen er derfor en viktig melding, som hadde fortjent større oppmerksomhet og bredere debatt. Den har imidlertid få mål og ingen strategier, og derfor burde det vært utarbeidet en egen helhetlig næringspolitikk for denne viktige næringen.

Skjevregulering

Finans Norge benyttet anledningen til å igjen minne om viktigheten av å fjerne skjevregulering, som gir ulemper for norske banker. Når skjevreguleringen nå delvis fjernes gjennom EØS-tilpassing, fjerning av Basel-gulvet og innføring av SMB-rabatten, må ikke det brukes som unnskylding til å innføre nye krav med skjevregulerende effekt. Det må også gjelde de skjønnsmessige kravene som stilles fra Finanstilsynet.

Fintechtoget går

Finans Norge hadde også med seg et tydelig budskap om at Fintech-toget er i ferd med å gå, og at det haster for Norge med å henge med.

Norge har sterke miljøer, stor dynamikk, et velutviklet marked og moderne forbrukere. Alle forutsetninger ligger til grunn for en vellykket fintechnæring i Norge. Men da må vi slutte å tvile oss fremover. Vi må ha fortgang i arbeidet, og myndighetene må prioritere tilrettelegger- og veilederrollen.

Kapitaltilgang

Oppfølgingen av kapitaltilgangutvalgets rapport ble også berørt i høringen. Sammen med den muntlige presentasjonen hadde Finans Norge med et høringsnotat som berører en rekke av forholdene i finansmarkedsmeldingen, som grønn finans, kontanthåndtering, forbruksfinansiering og skadeforebyggende tiltak.