Gjeldsveksten uendret

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Gjeldsveksten uendret

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,8 prosent i mars, ifølge tall fra SSB. En uendret veksttakt skyldtes ingen endring for veksten hos husholdningene. Både ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen erfarte økt vekst i perioden.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 807 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Kurve som viser tolvmånedersvekst i innenlandsk lånegjeld (K2) for mars 2019

Fortsatt uendret for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst forble på 5,6 prosent også i mars. Veksten har dermed vært stabil de siste månedene etter å ha trendet nedover fra forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 489 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Økt gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I mars ble imidlertid nedgangen fra februar reversert ved at veksten tok seg opp fra 5,6 prosent til 5,8 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 792 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte uendret på 6 prosent i mars. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 694 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig økte tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån fra 0,7 prosent til 0,9 prosent i mars.