Forslag til ny avhendingslov: Konfliktskapende og for dårlig utredet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forslag til ny avhendingslov: Konfliktskapende og for dårlig utredet

Torsdag 9. mai la Stortingets kommunal- og forvaltningskomité frem sin innstilling til ny avhendingslov. Loven regulerer salg av alle brukte boliger i Norge. – Blir dette endelig, er vi redd for at konfliktnivået mellom kjøper og selger øker. Egenandelen på 10.000 kroner er for lav og vil resultere i unødvendig mange småtvister. I tillegg vil det kunne føre til dyrere forsikringsprodukter for forbrukerne, sier direktør for skadeforsikring i Finans Norge, Hege Hodnesdal.

Avhendingslova er en lov som årlig regulerer over 100 000 transaksjoner i det norske boligmarkedet.

I et felles høringssvar har Finans Norge og Eiendom Norge tidligere påpekt at forslagene i den nye avhendingsloven er for dårlig utredet og at det er stor sannsynlighet for at forslagene ikke vil få den effekten regjeringen antar.

Kan føre til dyrere forsikringsprodukter

Et vesentlig større ansvar til selger i bolighandelen vil gi lavere terskel for kjøpers klageadgang, noe som resulterer i flere berettigede mangelskrav. Dette vil føre til større utbetalinger til boligkjøper, som igjen kan bidra til dyrere forsikringsprodukter for forbrukerne.

– Med dyrere forsikringer er det sannsynlig at færre tegner eierskifteforsikring. Det vil gjøre bolighandelen mer utrygg, sier Hodnesdal.

Finans Norge setter nå sin lit til at forskriftene som må utarbeides vil være gode med hensyn til tilstandsrapporter og godkjenningsordninger for de som skal utarbeide disse.

Loven skal opp til endelig behandling i Stortinget 16. mai.

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no