Finanstilsynet: robust finansiell infrastruktur i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynet: robust finansiell infrastruktur i Norge

Den norske finansielle infrastrukturen er robust. Det var ingen IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet i 2018. Omfanget av kortsvindel avtok ytterligere, målt både i kroner og i antall misbrukte kort. Tapene som følge av svindel mot nettbank er lave. Dette er hovedkonklusjonene i Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse for 2018.

bilde rapport forside
Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse for finansnæringens bruk av IKT 2018

Finanstilsynet publiserte torsdag 9. mai sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) om finansforetakenes bruk av IKT og konkluderer med at den norske finansielle infrastrukturen er robust.

Tilsynet har imidlertid identifisert sårbarheter som kan lede til alvorlige hendelser og mener foretakene bør styrke arbeidet med IKT-sikkerhet og etablere tiltak for å redusere risikoen for alvorlige avvik.

Økt kompleksitet øker risikoen

Økt kompleksitet i den tekniske infrastrukturen øker også risikoen for hendelser og utfordrer selskapene når det gjelder styring og kontroll, og dermed med tilstrekkelig sikkerhet. Det samme gjelder for økt bruk av utkontraktering av IKT-tjenester, slik som skytjenester. Finanstilsynet legger vekt på at foretakene må sikre at de har evne og kompetanse til å sikre nødvendig styring og kontroll.

Les hele rapporten her (ekstern lenke)