EU tar grep om Fintech

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EU tar grep om Fintech

EU har nettopp lansert et forum for europeiske tilsynsmyndigheter for å få fortgang i utvikling av europeisk fintech. Her må norske myndigheter kjenne sin besøkelsestid!

Illustrasjonsbilde fra Shutterstock: Hånd som peker på en tavle med flytdiagram

Analysen til EU-kommisjonen er at Europa henger etter USA og Asia i utviklingen av de nye produktene og tjenestene under paraplyen som heter fintech. Dette er en skummel utvikling for Europa på mange måter. Ett forhold er at man overlater markedene, verdiskapningen og arbeidsplassene til andre kontinenter, og like viktig er det at man i noe grad kan miste den viktige kontrollen med finansaktørene i det europeiske markedet både med hensyn til finansiell stabilitet og forbrukerbeskyttelse.

– Dette er en bekymring vi deler. Norge er et verdens mest digitaliserte land, vi ligger langt fremme teknologisk, her har vi store muligheter, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Fintech action plan

Derfor har kommisjonen tatt grep. I mars i fjor lanserte EU en såkalt Fintech action plan. Et av de første tiltakene var en fintech-lab for tilsynsmyndigheter, teknologileverandører og finansielle institusjoner. Dette for at man sammen skulle kunne dykke ned i ulike teknologier. Denne har hittil konsentrert seg om bruk av skytjenester og kunstig intelligens.

Nasjonale  innovasjonshuber og regulatoriske sandkasser

Samtidig har en rekke av medlemsstatene i EU opprettet sine egne innovasjonshuber og regulatoriske sandkasser. Dette er initiativ EU dytter på medlemslandene for å opprette. De gir en rekke fordeler, ved at man kan;

  • Teste nye forretningsmodeller under tilsyn, noe som reduserer risikoen for alle
  • Hjelpe nye testede produkter og tjenester å nå markedene samtidig som de holder seg innenfor regelverket
  • Gi tilsynsmyndighetene direkte tilbakemeldinger om hvorvidt regelverket er tilpasset en ny virkelighet

Ønsker ikke å bli akterutseilt

Det som går igjen i hele argumentasjonen til EU er at man ser at man blir akterutseilt av USA og Asia. Riktignok finnen det gode innovasjonshuber og noen regulatoriske sandkasser i Europa. London trekkes frem som eksempel på der det skjer mye riktig. Problemet er at det er alt for lite og alt for sent. Skal Europa hindre idé- og verdiskapningsflukt til andre kontinenter, må myndighetene og særlig tilsynsmyndighetene i alle europeiske land ta grep raskt!

Nytt forum for innovasjonsfasilitatorer

Derfor oppretter nå EU-kommisjonen et forum for innovasjonsfasilitatorer. Dette er et felles initiativ fra Kommisjonen og European system of financial supervisors (ESA, de europeiske finanstilsynene). Forumet vil ha særlig tre viktige roller:

  • Skape et nettverk av nasjonale tilsynsmyndigheter over hele Euorpa for utveksling av beste tilnærminger til Fintech.
  • Identifisere regulatoriske og tilsynsmessige hindringer tidlig, slik at de raskt kan løses på EU-nivå og følgelig implementeres i hele EU/EØS.
  • Det vil tillate kompetente myndigheter og ESA å forbedre sin kapasitet og dele og bygge kunnskap. For eksempel har det vært utført betydelig arbeid på nasjonalt nivå på ICOer eller bruk av kunstig intelligens i økonomi. Det ville selvsagt være veldig nyttig å dele resultatene av det arbeidet blant alle veiledere.

Norske tilsynsmyndigheter må være mer fremoverlent

– I Finans Norge har vi lenge påpekt at norske tilsynsmyndigheter må være mer fremoverlent og er her gitt en mulighet til å delta i det europeiske samarbeidet på dette området med entusiasme. Det vil gi norskutviklede nye produkter og tjenester mulighet til å finne større markeder, og utenlandske aktører kan etablere seg i Norge og tiltrekke oss kompetanse og kapital, sier Idar Kreutzer.

Forumet er gitt en sentral rolle i EU-systemet. Det er innstiftet av EU-kommisjonens visepresident Dombrovskis som har ansvaret for finansielle tjenester og digitalisering. Gabriel Bernadino, leder i år de europeiske tilsynsmyndighetenes felleskomité, og leder dermed også dette arbeidet.

Ingen tid å miste

– Her bør norske myndigheter raskt være på banen og delta. Vi har ingen tid å miste. Vi burde hatt en regulatorisk sandkasse på plass for lenge siden, Norge er i ferd med å havne i bakleksen innenfor dette ekstremt viktige feltet, sier Liv Freihow, direktør for politikk i IKT Norge.

– I Finans Norge har vi lenge påpekt at norske tilsynsmyndigheter må være mer fremoverlent og er her gitt en mulighet til å delta i det europeiske samarbeidet på dette området med entusiasme.

- Idar Kretuzer

adm.direktør Finans Norge