Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen og fristen for søknad er 15. april og 15. oktober.

Stiftelsen er etablert av Handelshøyskolen BI og har som formål å fremme bank- og finansrelatert utdanning i Norge gjennom utdeling av fondsmidler. Det kan bevilges støtte til forsknings- og utredningsvirksomhet samt studiepoenggivende og ikke studiepoenggivende studier og kurs.

Tiltak som kan finansieres av stiftelsen

  • Forskningsprosjekter og faglige utviklingsprosjekter som er relevante for bank- og finansnæringen
  • Pedagogiske tiltak, herunder styrking av den nettundervisning som kan tilbys bank- og finansnæringen
  • Faglig stilling i bank- og finansrelaterte emner
  • Stipend til doktorgradsstudenter innenfor bank- og finansrelaterte emner
  • Reisestipend

Tiltaket kan gjerne være spesifikt, men må ha generell nytteverdi for bank- og finansnæringen. Eksempel på aktuelle fokusområder er finansregulering, digitalisering, læringsmetoder, bærekraft etc.

Iht. stiftelsens retningslinjer stilles det krav om rapportering underveis, og ved avslutning av prosjektet.

Det deles ut inntil kr 500.000 per år. Beløpet kan fordeles på flere søknader.

Slik søker du

Ønsker du å søke denne våren, send gjerne en beskrivelse av prosjektet, med tilhørende budsjett til e-post: bankogforsikring@bi.no

Merk e-post «Stipendsøknad Bank» og send søknaden innen 15. april.

Mer informasjon gis av Katrine Kirkebø, daglig leder Stiftelsen for bank- og finansstudier.
Telefon: 464 10 671, e-post: katrine.kirkebo@bi.no