Rundskriv om PSD2s ikrafttredelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rundskriv om PSD2s ikrafttredelse

Finans Norge sendte 5. april ut rundskriv om ikrafttredelse av PSD2. I rundskrivet gis det informasjon om uklarheter i forskriftene og om Finans Norges tiltak, herunder endringer i mønsteravtalene fra Finans Norge og generell kundeinformasjon om PSD2.

Finans Norges rundskriv nr. 5 2019 PSD2 ikrafttredelse av PSD2 og endringer i kontoavtalene mv. beskriver Finans Norges foreløpige tiltak som følge av ikrafttredelsen av PSD2. Dette omfatter særlig endringer i mønsteravtalene og forslag til kundeinformasjon om PSD som bankene kan benytte seg av.

Rundskrivet beskriver dessuten enkelte forhold som ikke er tilstrekkelig avklart i forskriftene. Avslutningsvis gis det noe veiledning om forholdet til personvernlovgivningen.

Se rundskriv nr 5/2019

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i Europa. I Norge fikk kundene tilgang...

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock