Positiv klargjøring om folkefinansiering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv klargjøring om folkefinansiering

Finansmarkedsmeldingen: Det er positivt at Finansdepartementet klargjør reglene rundt plattformer for lånebasert folkefinansiering. Folkefinansiering kan være et godt supplement til tradisjonell lånefinansiering. Det er imidlertid fortsatt behov for en helhetlig og fremtidsrettet regulering av denne finansieringsformen.

Finansdepartementet har i dag endret forskriften til finansforetaksloven, slik at folkefinansiering slipper konsesjonsplikt på enkelte vilkår. Plattformene må drives av et låneformidlingsforetak eller et finansforetak, og risikoen hos de som låner ut penger via plattformer skal begrenses ved at samlet utlån ikke skal overstige 1 million kroner per år.

Regulering av folkefinansiering skal sikre beskyttelse av både låntaker og långiver

Folkefinansiering er et nytt konsept, og vi har behov for å finne gode måter å regulere dette markedet på. Her må hensynet til enklere finansieringsløsninger veies opp mot den beskyttelsen som både låntakere og långivere har behov for.

Finansdepartementet har også i dag sendt ut et høringsnotat med forslag til ytterligere regler for lånebasert folkefinansiering. Dette vil Finans Norge svare på innen fristen 1. september.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no