Nytt nummer av Finansrett

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen.

I tillegg omtales denne gang også flere aktuelle nemndsuttalelser og dommer fra bank og forsikringsområdet.

Finansrett gir deg nytt om rammebetingelser for finansnæringen fire ganger årlig. Det er ment som et tilbud til ledere i finansbedriftene, advokater og andre spesialister i og utenfor næringen, som trenger å holde seg oppdatert om de rettslige rammebetingelsene for finansnæringen.

Artiklene gjelder både utviklingen i Norge (aktuelle lov- og forskriftssaker, høringssaker, nye rundskriv fra myndighetene, bransjeavtaler mv.) og i EU/EØS (utviklingen av nye direktiver/forordninger og retningslinjer fra de europeiske tilsynsorganene (ESA-ene) ).

Carl Flock

Carl Flock

juridisk direktør/advokat

934 53 357 Carl.Flock@finansnorge.no