Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Over 40 kommuner i hele landet melder at de har tatt i bruk et kursopplegg i personlig økonomi som Finans Norge har utarbeidet sammen med Bærum kommune. Tilbakemeldingene er svært gode. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, mener kurset kan brukes som del av introduksjonsprogrammet.

Samfunnsdeltakelse

Kursopplegget består av en veileder, et deltakerhefte og en enkel presentasjon og skal gi flyktningene en grunnleggende innføring i personlig økonomi. Dette er et tiltak som forbereder flyktningene til samfunnsdeltakelse. Meningen er at det skal gjennomføres av ansatte ved det lokale flyktningkontoret i kommunen eller ved NAV-kontoret. Etter ett år har vi foretatt en kartlegging, og ca 40 kommuner over hele landet forteller at de har tatt i bruk kurset.

Bærum kommune arbeider systematisk med integrering av flyktninger, og som ledd i kvalifiseringsarbeidet får de også opplæring i personlig økonomi. Arbeidet har også overføringsverdi til andre kommuner. Ett år etter lanseringen har ca 40 kommuner tatt i bruk kursopplegget. Flere sier det er veldig bra, og at de har brukt det ved flere anledninger, både til gruppeundervisning og individuelt.

IMDI: Aktiviteter i introduksjonsprogrammet som forbereder til samfunnsdeltakelse

Totalt ca 40 kommuner

Her er listen over de kommunene som vi så langt vet har tatt i bruk opplæringsprogrammet, i alfabetisk rekkefølge:

 • Balestrand
 • Bodø
 • Bærum
 • Bømlo
 • Eide
 • Flakstad
 • Flatanger
 • Fræna
 • Frøya
 • Grue
 • Halsa
 • Haram
 • Hemnes
 • Hitra
 • Hol
 • Kåfjord
 • Lenvik
 • Lier
 • Loppa
 • Malvik
 • Melhus
 • Meløy
 • Meråker
 • Porsgrunn
 • Risør
 • Rørås
 • Sande
 • Sauherad
 • Skjåk
 • Stavanger
 • Sørfold,
 • Tolga
 • Toten
 • Tromsø
 • Vestre Toten
 • Våler
 • Ørland
 • Ål
 • Ås
 • Åsnes.