Følger forbrukslånsmarkedet nøye

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Følger forbrukslånsmarkedet nøye

Finansmarkedsmeldingen: Beslutningene folk tar i finansmarkedene, har stor betydning for deres privatøkonomi. Forbrukslånsmarkedet skal følges nøye, varsler regjeringen i finansmarkedsmeldingen.

Regjeringen er opptatt av at forbrukerne skal ha tilgang til trygge og gode finansielle tjenester, og dette er derfor ett av temaene som løftes frem i årets finansmarkedsmelding.

Forbrukslån gir handlefrihet, men kan også gi økt sårbarhet for den enkelte og for økonomien som helhet. De siste årene har det vært sterk vekst i forbruksgjelden, på toppen av en allerede rekordhøy boliggjeld.

Målrettede tiltak i markedet for forbrukslån

Regjeringen har innført mange og målrettede tiltak som skal få markedet for forbrukslån til å fungere bedre. Veksttakten på forbrukslån er blitt redusert, men regjeringen varsler at den vil følge markedsutviklingen nøye, og vil vurdere behovet for ytterligere tiltak.

Meldingen inneholder en utredning om rentetak på forbruksgjeld, men verken Finanstilsynet eller Finansdepartementet anbefaler dette, da det ikke vil være treffsikkert nok.

Enkelt bankbytte

Regjeringen har for øvrig også en gjennomgang av hvor godt folk benytter konkurransen på bankmarkedet. De konkluderer med at det har blitt enklere å bytte bank de siste årene, blant annet fordi norske banker har samlet seg om Finans Norges regler om samarbeid ved bankbytte.

Gry Nergård

Gry Nergård

forbrukerpolitisk direktør

990 05 080 Gry.Nergard@finansnorge.no