Fokus på økt kontantberedskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fokus på økt kontantberedskap

Finansmarkedsmeldingen inneholder en lengre utredning om kontantbruken og håndteringen av denne. Analysen fra regjeringens side er at selv om kontantbruken faller og er blant de laveste i verden, er det fortsatt viktig å arbeide for et bedre system for kontanthåndtering. Samtidig påpeker også regjeringen at overgangen til digitale betalingsløsninger har gitt store innsparinger, også samfunnsøkonomiske. Men fortsatt mener regjeringen at kontanter har en viktig beredskapsfunksjon.

På grunnlag av et forslag fra Finanstilsynet og Norges Bank fastsatte Finansdepartementet i fjor forskriftsregler om bankenes beredskap for økt etterspørsel etter kontanter. Reglene innebærer at bankene må tilpasse sine kontantløsninger til dokumenterte og tallfestede vurderinger av risiko for økt etterspørsel etter kontanter, og angi disse i en plan som følges opp av Finanstilsynet. Bankene kan ta hensyn til elektronisk beredskap i dimensjoneringen av kontantløsningene, slik at de får mulighet for å redusere et potensielt kostbart kontantkrav ved å bygge opp den elektroniske beredskapen.

Arbeidet allerede i gang

Finans Norge og Bits AS (finansnæringens infrastrukturselskap) etablerte i februar 2019 et prosjekt for å vurdere konkrete samarbeidsløsninger. Målet er å komme frem til et forslag som kan legges frem for bankene senere i 2019. Finanstilsynet mener at næringens samarbeidsprosjekt er et steg i riktig retning, og vil følge opp arbeidet.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no