Finans Norges tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO har startet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norges tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO har startet

Finans Norge startet i dag, onsdag 24. april, forhandlingene om årets tariffoppgjør med Finansforbundet og LO. Det er satt av to dager til årets forhandlinger.

Bilde av Runa Opdal Kerr og Pål Adrian Hellman
Finans Norges Runa Opdal Kerr og Finansforbundets Pål Adrian Hellman markerer forhandlingsstarten
Bilde av Runa Opdal Kerr og Peggy Hessen Følsvik
Runa Opdal Kerr og LO/Handel og Kontor/Postkoms forhandlingsleder Peggy Hessen Følsvik

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Partene i frontfaget (LO – NHO oppgjøret) ble enige om en ramme på 3,2 prosent for årets oppgjør. Resultatet herfra virker som en norm for andre avtaleområder, herunder finans.

Hovedtanken bak frontfagsmodellen er at norsk økonomi er avhengig av at lønnsveksten holdes innenfor rammene av det industrien tåler. I praksis betyr det at LO og NHO forhandler først. Det de blir enige om, legger sterke føringer for de andre oppgjørene i privat og offentlig sektor. Ettersom industrien konkurrerer med andre næringer om arbeidskraften, må de samme betingelsene for lønnsvekst gjelde også for disse næringene.

Forhandlingsutvalget til Finans Norge:

  • Runa Opdal Kerr, forhandlingsleder, Finans Norge
  • Ole Christian Solberg, DNB
  • Per-Espen Magnussen, Gjensidige
  • Eldar Kjendlie, SpareBank 1 Østlandet
  • Even Kokkvold, Røros Sparebank
  • Laila Lygre Tomt, Nordea
  • Representanter fra administrasjonen i Finans Norge