EUs regler om verdipapirhandel og om kapitalkrav for banker innlemmes i EØS-avtalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs regler om verdipapirhandel og om kapitalkrav for banker innlemmes i EØS-avtalen

29. mars innlemmet EØS-komiteen 155 rettsakter på finansmarkedsområdet i EØS-avtalen. I denne omgang dreier det seg om kapitalkravsregelverket for banker (CRR/CRD IV) og verdipapirhandelsregelverket (MiFID II/MiFIR). 

Blant annet konstaterer regjeringen at dette vil medføre at «også norske banker vil få lavere kapitalkrav ved utlån til små og mellomstore bedrifter gjennom den såkalte SMB-rabatten.» Man anslår at prosessen i Norge vil kunne sluttføres i løpet av høsten 2019.

Finans Norge har etterlyst dette lenge, og ønsker fredagens innlemmelse velkommen. Dette er et viktig steg for å sikre at den norske reguleringen på bank- og verdipapirområdet er riktig implementert i Norge og for norske aktører, noe som sikrer aktørenes rettigheter i den indre markedet.