Etablerer hub for grønne boliglån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Etablerer hub for grønne boliglån

Finans Norge etablerer en hub for grønne boliglån for å bidra til økt standardisering på bærekraftsområdet.

Grønt hus illustrasjon

Finans Norge etablerer og vil koordinere arbeidet med en hub for grønne boliglån i Norge. Arbeidet er en del av handlingsplanen som følger opp de foreslåtte anbefalingene i Finans Norges veikart for grønn konkurransekraft.

Bakgrunnen for arbeidet

I 2018 igangsatte den europeiske foreningen for boliglån og obligasjoner med fortrinnsrett (EMF-ECBC) et pilotprosjekt bestående av en rekke europeiske banker kalt Energy efficient Mortgages Action Plan (EeMAP). Arbeidet munnet ut i en felles definisjon av et energieffektivt (EEM)/grønt boliglån:

“EEMs are intended to finance the purchase/construction and/or renovation of both residential (single family & multi-family) and commercial buildings where there is evidence of:

(1) energy performance which meets or exceeds relevant market best practice standards in line with current EU legislative requirements and/or

(2) an improvement in energy performance of at least 30%”

Hensikten med definisjonen er å skape en felles europeisk referanse for hvilke lån som skal kunne anses som energieffektive/grønne, og følger opp EU-kommisjonens arbeid med kapitalmarkedsunionen (CMU) og Paris-avtalen. Ettersom definisjonen skal tilpasses situasjonen i det enkelte land har EMF-ECBC forespurt Finans Norge om å lede dette arbeidet for den norske finansnæringen.

Hvordan definere en energieffektiv bolig?

Arbeidets primære oppgave er å tilpasse ovennevnte definisjon til lokale forhold og tekniske løsninger. Dette betyr en kartlegging av aktuelle variabler som kan inngå i en vurdering, hvor grensen for «best practice» skal gå, hvordan man måler en energiforbedring på 30 % m.m. Flere norske banker har allerede lansert grønne boliglån, og dette arbeidet skal ikke anses som begrensende for øvrige initiativ på dette området.

Videre oppfølging

Arbeidet med grønne boliglån vil følges opp i Finans Norges utvalg, men øvrige personer hos Finans Norges medlemmer gis også anledning til å komme med innspill. Ettersom tilgangen på relevante data (herunder energimerking av bolig) er svært sentralt for prosjektets gjennomføring vil Eiendomsverdi også delta i prosjektet.