ESA lukker konkurransesak om betalingsformidling i Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

ESA lukker konkurransesak om betalingsformidling i Norge

ESA har i dag informert Finans Norge og datterselskapet Bits AS om at de avslutter sine undersøkelser i saken der det var mistanke om brudd på EØS-avtalens konkurranseregler.

26. oktober 2016 innledet EFTAs overvåkingsorgan (ESA) en formell sak for å undersøke hvorvidt Finans Norge, BankID Norge AS og to banker hadde samarbeidet for å stenge et selskap som tilbyr betalingsinitieringstjenester ute fra det norske markedet for betalingsformidling.

Finans Norge og Bits har hatt en omfattende dialog med ESA for å belyse saken. I den forbindelse har Finans Norge og Bits gitt ESA informasjon om systemet for betalingsformidling i Norge og regelverket som gjaldt i den perioden som ESAs undersøkelser omfatter. Finans Norge og Bits har også redegjort for hvordan de legger til rette for nye aktører, innovasjon og konkurranse i det norske markedet for betalingsformidling.

Tilliten til det norske systemet for betalingsformidling er basert på at tjenestetilbydere etterlever objektive sikkerhetskrav, inklusive regelverket for håndtering av kundens digitale ID. Disse er definert i regelverket og spesifiserer at kundene ikke skal oppgi påloggingsinformasjon til noen andre. Når EUs nye direktiv om betalingstjenester ("PSD2") med tilhørende standarder er fullt implementert i Norge, vil dette ivareta mange av de samme hensynene som det eksisterende BankID-regelverket ivaretar, herunder krav til tredjeparter som tilbyr tjenester i systemet og hvordan tjenestene skal utføres.

Finans Norge og Bits ønsker innovasjon og konkurranse i det norske markedet for finansielle tjenester, herunder betalingsformidling, og vil fortsette å legge til rette for generelle, pragmatiske og sikre løsninger for eksisterende og nye tredjepartsleverandører.

BankID er Norges foretrukne eID-løsning og har i dag ca. 4 millioner brukere.