Finansdepartementet åpner for investeringer i unotert infrastruktur i SPU

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansdepartementet åpner for investeringer i unotert infrastruktur i SPU

Finansdepartementet har anbefalt at Statens Pensjonsfond utland - SPU skal kunne investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Finans Norge deler departementets vurdering, og ser dette som en riktig beslutning.

I meldingen til Stortinget om Statens pensjonsfond 2019, vurderer Finansdepartementet det som forsvarlig å åpne for at SPU skal kunne investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Investeringene skal gjennomføres innenfor SPUs miljømandater, og det skal stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet som for fondets øvrige investeringer. Departementet legger samtidig opp til å fastsette en særskilt øvre ramme for unotert infrastruktur for fornybar energi på to prosent av fondet.

Økende tilfang av relevante prosjekter

– De senere år har infrastruktur som aktivaklasse fått økende betydning internasjonalt, og flere analyser og rapporter forventer en betydelig vekst i prosjekttilfanget fremover. En rekke infrastrukturprosjekter - som for eksempel vind- og solparker - legges ut i markedet uten børsnotering. Petroleumsfondet har så langt vært forhindret fra å investere i slike prosjekter, og det er gledelig at Norges største investor fremover kan delta i dette viktige markedet på linje med andre internasjonale aktører, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Godt egnet

En rekke faginstanser, inkludert Norges Bank, har understreket at SPUs størrelse og langsiktighet tilsier at det er spesielt godt egnet for slike unoterte infrastrukturinvesteringer.

– Denne typen investeringer har et attraktivt forhold mellom avkastning og risiko samt lav samvariasjon med fondets øvrige investeringer. Investeringer i unotert infrastruktur vil således kunne bidra til både stabil inntjening og styrket risikospredning, forutsatt at de gjennomføres med samme krav til avkastning og risikostyring som for andre investeringsalternativer. Stabil og god avkastning på norsk kapital går dermed hånd-i-hånd med finansieringen av fornybar energi, påpeker Kreutzer.

Finansdepartementet vil utarbeide forslag til konkrete bestemmelser i mandatet i etterkant av Stortingets behandling av meldingen og forelegge disse for Norges Bank. Det tas sikte på ikrafttredelse senest 1. januar 2020.