04

Gå til hovedinnhold

04

Kult med pengequiz!

Anna Skorstad og Ingrid Domås fra Grong barne- og ungdomsskole er klare til å reise til Brüssel. 7.mai er det EM-finale med deltakere fra 29 land der alle finalistene har kvalifisert seg gjennom nasjonale finaler.

Ingrid Domås og Anna Skorstad. Bilde
Ingrid og Anna er klare for EM-finalen

Viktig med skadedata i forebygging

Finansmarkedsmeldingen: Norske skadeforsikringsforetak er en viktig samarbeidspartner for det offentlige i arbeidet med klimatilpasning og forebygging av skader. Det arbeidet bør fortsette, skriver regjeringen i Finansmarkedsmeldingen.

Kryptovaluta og tokens

Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av den nyeste utviklingen knyttet til virtuelle valuta. Regjeringen går gjennom de ulike europeiske organers rapporter og meldinger knyttet til temaet. Regjeringen varsler nå nye regler etter anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force).

Bred omtale av grønn finans

Finansmarkedsmeldingen: Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. At finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien, skriver regjeringen.

Følger forbrukslånsmarkedet nøye

Finansmarkedsmeldingen: Beslutningene folk tar i finansmarkedene, har stor betydning for deres privatøkonomi. Forbrukslånsmarkedet skal følges nøye, varsler regjeringen i finansmarkedsmeldingen.

Fokus på økt kontantberedskap

Finansmarkedsmeldingen inneholder en lengre utredning om kontantbruken og håndteringen av denne. Analysen fra regjeringens side er at selv om kontantbruken faller og er blant de laveste i verden, er det fortsatt viktig å arbeide for et bedre system for kontanthåndtering. Samtidig påpeker også regjeringen at overgangen til digitale betalingsløsninger har gitt store...

Positiv klargjøring om folkefinansiering

Finansmarkedsmeldingen: Det er positivt at Finansdepartementet klargjør reglene rundt plattformer for lånebasert folkefinansiering. Folkefinansiering kan være et godt supplement til tradisjonell lånefinansiering. Det er imidlertid fortsatt behov for en helhetlig og fremtidsrettet regulering av denne finansieringsformen.

Regulatorisk sandkasse

Finansmarkedsmeldingen inneholder en gjennomgang av arbeidet med å opprette en regulatorisk sandkasse. Men regjeringen kommer ikke med noen nyheter knyttet til innhold eller realiseringstidspunkt.

Partene i finans har kommet til enighet

Partene i finans har kommet til enighet om et generelt tillegg på 9. 200 kroner per år, med virkning fra 1. mai 2019. – Dette er i tråd med frontfagsrammen på 3,2 prosent, noe vi er fornøyd med, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Bilde av Forhandlingslederne fra Finans Norge og Finansforbundet: Runa Opdal Kerr og Pål Adrian Hellman
Forhandlingslederne fra Finans Norge og Finansforbundet: Runa Opdal Kerr og Pål Adrian Hellman

Finans Norges tarifforhandlinger med Finansforbundet og LO har startet

Finans Norge startet i dag, onsdag 24. april, forhandlingene om årets tariffoppgjør med Finansforbundet og LO. Det er satt av to dager til årets forhandlinger.

Bilde av Runa Opdal Kerr og Pål Adrian Hellman
Finans Norges Runa Opdal Kerr og Finansforbundets Pål Adrian Hellman markerer forhandlingsstarten

Mangfold – fordi det lønner seg

De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Finans Norge har derfor satt mangfold på dagsordenen. 30. april arrangerer vi en konferanse sammen med Seema...

Plakat der det står "Mangfoldsledelse"

Finansnæringen samles om bærekraft

Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. I regi av Bergen Næringsråd møtte mer enn 30 regionale bedriftsledere Finans Norge for å diskutere hvordan. Les mer om møtet på Bergens Næringsråds nettsider.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen.

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Over 40 kommuner i hele landet melder at de har tatt i bruk et kursopplegg i personlig økonomi som Finans Norge har utarbeidet sammen med Bærum kommune. Tilbakemeldingene er svært gode. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, mener kurset kan brukes s...

Kortbruk økte med seks prosent i mars

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i mars ble utført 160,8 millioner kortkjøp, en vekst på 6 prosent i forhold til mars 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 50,5 milliarder kroner, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen og fristen for søknad er 15. april og 15. oktober.

Rundskriv om PSD2s ikrafttredelse

Finans Norge sendte 5. april ut rundskriv om ikrafttredelse av PSD2. I rundskrivet gis det informasjon om uklarheter i forskriftene og om Finans Norges tiltak, herunder endringer i mønsteravtalene fra Finans Norge og generell kundeinformasjon om PSD2.

Ny pris til European Money Quiz i Brüssel

European Money Quiz har vunnet enda en pris i Brüssel. Denne gangen er det prisen for «Best Association Partnership”. Gjennom prosjektet setter finansnæringen i mange europeiske land fokus på behovet for å gi de unge opplæring i personlig økonomi.

Logo til Ehe european association awards 2019

Ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag

Sjekk ut ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag. Skaff deg f.eks. global oversikt med Espen Barth Eide. Eller len deg tilbake og lytt til Janove og Haddy.

Espen Barth Eide. Foto.
Foto: Kilian Munch