04

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

04

Mangfold – fordi det lønner seg

De senere årene har internasjonale forskningsmiljøer vist at mangfold i ledelsen og blant de ansatte bidrar til økt innovasjon og bedre lønnsomhet. Finans Norge har derfor satt mangfold på dagsordenen. 30. april arrangerer vi en konferanse sammen med Seema...

Plakat der det står "Mangfoldsledelse"

Finansnæringen samles om bærekraft

Finansnæringen ønsker å bidra til å gi Norge grønn konkurransekraft. I regi av Bergen Næringsråd møtte mer enn 30 regionale bedriftsledere Finans Norge for å diskutere hvordan. Les mer om møtet på Bergens Næringsråds nettsider.

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er ute. April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer. I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen.

Finans Norges forhandlingsutvalg i mellomoppgjøret

Finans Norge møter hhv. Finansforbundet og LO til forhandlinger rett etter påske, 24. og 25. april. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør der partene skal forhandle om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår i tariffperioden.

Kurs i personlig økonomi til flyktninger brukes over hele landet

Over 40 kommuner i hele landet melder at de har tatt i bruk et kursopplegg i personlig økonomi som Finans Norge har utarbeidet sammen med Bærum kommune. Tilbakemeldingene er svært gode. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, mener kurset kan brukes s...

Kortbruk økte med seks prosent i mars

Tall fra Nets og Vipps AS viser at det i mars ble utført 160,8 millioner kortkjøp, en vekst på 6 prosent i forhold til mars 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 50,5 milliarder kroner, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Søk stipend fra Stiftelsen for bank- og finansstudier

Planlegger du et forsknings- eller utredningsarbeid som er relevant for bank- og finansnæringen i Norge? Da kan du søke støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier. Prosjektet må være direkte knyttet til bransjespesifikke temaer av betydning for bank- og finansnæringen og fristen for søknad er 15. april og 15. oktober.

Ny pris til European Money Quiz i Brüssel

European Money Quiz har vunnet enda en pris i Brüssel. Denne gangen er det prisen for «Best Association Partnership”. Gjennom prosjektet setter finansnæringen i mange europeiske land fokus på behovet for å gi de unge opplæring i personlig økonomi.

Logo til Ehe european association awards 2019

Ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag

Sjekk ut ni ting vi tok med oss fra Finansnæringens dag. Skaff deg f.eks. global oversikt med Espen Barth Eide. Eller len deg tilbake og lytt til Janove og Haddy.

Espen Barth Eide. Foto.
Foto: Kilian Munch

Livsforsikring og pensjon i tall og grafikk

Få full oversikt over livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge. Hvilke selskaper er størst? Hvor mange er det som har en innskuddsordning, og hvor mange pensjonskapitalbevis finnes det?

Store endringer på gang i pensjonsmarkedet

Ved utgangen av 2018 var det til sammen 248 milliarder kroner i oppsparte midler i innskuddsbaserte pensjonsordninger, viser statistikk fra Finans Norge. Dette er en økning på 10 prosent siden i 2017, men nær en dobling på fem år. Nå kommer nytt system med...

Eldre mennesker sitter på en benk og ser utover havet. Foto.