Utvider samarbeidet med DSB

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Utvider samarbeidet med DSB

For ett år siden inngikk DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) og Finans Norge en samarbeidsavtale hvor målet er å redusere klimarisiko, og utveksle kunnskap og data om naturskader. Nå utvides samarbeidsavtalen.

Idar Kreutzer og Cecilie Daae utvider samarbeidsavtalen

Samarbeidet det første året har konsentrert seg om å utveksle informasjon, jobbe med juridiske avklaringer og analyser av skadedata inn mot DSBs Kunnskapsbank-prosjekt. I tillegg legge føringer for å koordinere samarbeidet på den internasjonale arena.

Forrige uke var det årlig kontaktmøte, og samarbeidsavtalen om kunnskapsbanken ble utvidet og forlenget.

Det er imidlertid ikke bare på området klimatilpassing og skadedata DSB og Finans Norge ønsker å samarbeide. Også temaer som digital samfunnssikkerhet, forebyggende arbeid innen brann, og sikring av finansiell infrastruktur er av interesse for begge parter.

Samarbeid om klimakonsekvenser

DSB og Finans Norge har mandag 5. februar inngått et samarbeid for å forebygge uønskede hendelser, og ha en effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB. Foto.
Idar Kreutzer i Finans Norge og Cecilie Daae i DSB