Uendret gjeldsvekst i februar

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret gjeldsvekst i februar

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i februar, ifølge tall fra SSB. Ikke-finansielle foretak erfarte en marginal nedgang i veksten, mens veksten tok seg opp i kommuneforvaltningen. For husholdningene ble det ingen endring av veksttakten.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 773 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

Utviklingen i K2 siden 2012. Graf.

Ingen endring for husholdningene

Norske husholdningers gjeldsvekst forble på 5,6 prosent i februar. Veksten har kommet en god del ned siden forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent, men befinner seg fortsatt over husholdningenes inntektsvekst. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 472 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Redusert gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I februar endte veksten marginalt ned, fra 5,7 prosent til 5,6 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 779 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak endte uendret på 6 prosent i februar. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 668 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån økt fra 0,6 prosent til 0,7 prosent i februar.