Stortinget bør avvise lovforslag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stortinget bør avvise lovforslag

Forslagene om endringer i avhendingslova er for dårlig utredet og vil føre til flere konflikter mellom selger og kjøper av bolig. Det vil sannsynligvis også føre til dyrere forsikringer og dårligere forsikringsdekning. Stortinget bør derfor sende forslaget tilbake til regjeringen, mener Finans Norge.

Hege Hodnesdal i Stortinget. Foto.
Hege Hodnesdal i stortingshøringen. (Skjermdump fra Stortingets videooverføring)

Stortinget arrangerte høring om det nye lovforslaget torsdag 7. mars. Fra Finans Norges side deltok Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring, i høringen.

For dårlig utredet

Hun la vekt på følgende hovedpunkter:

  1. Forslagene er for dårlig utredet
  2. Svært usikkert om ønsket målsetning fra regjeringen om tryggere bolighandel blir innfridd
  3. Forslaget vil etter vårt syn gi flere konflikter mellom kjøper og selger
  4. Forslaget vil øke transaksjonskostnadene og belastningen for samfunnet.

Ikke fulgt normale lovgivningsprosedyrer

– Særlig ser vi det som problematisk at regjeringen har valgt å ikke gjennomføre normale lovgivningsprosesser. De prinsipielle spørsmålene er ikke utredet i et ordinært lovutvalg, og forslaget er ikke sendt på ordinær høring. Forslaget bør derfor sendes tilbake til departementet, slik at normale lovgivningsprosedyrer kan følges før det evt. fremmes et nytt forslag, sier Hodnesdal.

Felles front med Eiendom Norge

Finans Norge og Eiendom Norge advarer i et felles notat til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite mot de foreslåtte lovendringene.

I dette notatet heter det bl.a. at et vesentlig større ansvar til selger i bolighandelen vil gi lavere terskel for kjøpers klageadgang noe som resulterer i flere berettigede mangelskrav. Dette vil føre til større utbetalinger til boligkjøper som vil bidra til dyrere forsikringsprodukter for forbrukerne.

– Med dyrere forsikringer er det sannsynlig at færre tegner eierskifteforsikring. Det vil gjøre bolighandelen mer utrygg, sier Hodnesdal.