Skal utrede nye OMF-regler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skal utrede nye OMF-regler

Finanstilsynet har fått i oppdrag å utrede hvordan EUs nye regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan gjennomføres i Norge.

Det er Finansdepartementet som ber Finanstilsynet sette i gang utredningen, og ifølge finansminister Siv Jensen legges det opp til at Norge kan iverksette nytt regelverk samtidig med EU, sannsynligvis senhøsten 2020 med endelig ikrafttredelse 12 måneder etter.

Viktig for norske banker

Markedet for OMF er en viktig finansieringskilde for norske banker, og utgjør ifølge en melding fra Finansdepartementet ca. 50 prosent av bankenes markedsfinansiering.

Et nytt EU-regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) vil trolig bli formelt vedtatt om kort tid, etter at det ble oppnådd politisk enighet mellom EUs lovgivende organer i februar.

Ønsker mer OMF

Formålet med det nye regelverket er blant annet å fremme bruken av OMF i Europa, både som finansieringskilde og investeringsobjekt.

Det norske regelverket tilfredsstiller allerede de fleste av kravene som kommer med det nye EU-regelverket, men det vil være behov for regelverksendringer for å gjennomføre direktivet fullt ut, heter det i meldingen fra Finansdepartementet.

Finanstilsynets utredningsoppdrag har frist 2. desember 2019. Finans Norge vil følge den videre prosessen tett for å sikre en hensiktsmessig implementering av EU-regelverket i Norge.

OMF (Covered bonds)

Obligasjoner med fortrinnsrett – OMF – er blant de mest omsatte private obligasjonene på Oslo Børs, og regnes for å være et av de sikreste verdipapirene i det norske markedet, etter statsobligasjoner.

Hus. Illustrasjonsfoto