Personlig økonomi på timeplanen fra 2020

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personlig økonomi på timeplanen fra 2020

Fra 2020 skal elevene få styrket kunnskap i personlig økonomi. Da innføres nye læreplaner, og personlig økonomi blir en del av temaet folkehelse og livsmestring og inngår i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Det foreslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Planene skal nå ut på høring.

At elevene nå skal få opplæring i personlig økonomi, er svært positivt, og Finans Norge kommer til å støtte forslaget fra Sanner.

Om læreplanene

De nye læreplanene definerer hva elevene skal lære i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole og bygger på arbeidet fra Ludvigsenutvalget i 2015. Bakgrunnen for fagfornyelsen er at skolen må endre seg i takt med samfunnet som stadig er i endring. Når de nye læreplanene innføres trinnvis fra 2020, vil fagene i skolen være de samme som nå, men innholdet i dem blir fornyet. Med de nye planene skal det legges til rette for mer dybdelæring og større handlingsrom, og læreplanene blir mindre omfangsrike enn de er i dag.

Høringen

Høringsfristen er 18. juni.

Les mer om fagfornyelsen hos Kunnskapsdepartementet

Se høringsdokumentene hos Utdanningsdirektoratet