Nå skal robotene autoriseres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nå skal robotene autoriseres

Fortsatt har folk flest lav tillit til finansielle råd fra en rådgivningsrobot. Men blant de som har brukt en rådgivningsrobot, er tilliten betydelig høyere. Nå har finansnæringen besluttet at rådgivingsroboter skal autoriseres, på lik linje med finansrådgivere i bank og forsikring.

Et håndtrykk mellom en robot og et menneske. Foto.
foto: Shutterstock

22 prosent av befolkningen sier at de har høy tillit til rådene fra en intelligent, avansert robot, og 60 prosent sier at har lav tillit. Til sammenligning svarer 77 prosent at de har høy tillit til en ansatt rådgiver og 13 prosent svarer at de har lav tillit. Dette viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2019 som Kantar TNS har gjennomført på vegne av Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut).

– De som har erfaring med robotene har høyere tillit, men fortsatt er det ikke noe som slår en god menneskelig rådgiver, sier adm. direktør Siv Seglem i FinAut.

Bare seks prosent sier de har erfaring med robotråd

Seks prosent, eller om lag 250 000 personer opplyser at de i løpet av det siste året har brukt rådgivningsrobot. 18 prosent, eller ca. 740 000 personer sier de har brukt chat-robot i dialog med banken eller forsikringsselskapet.

– Disse personene kan ha brukt rådgivingsroboten og gjennomført kjøp av et produkt, eller brukt den og ikke gjennomført et kjøp, sier Seglem.

Hittil er det under en håndfull rådgivningsroboter som er i bruk. Blant de robotene som finnes på markedet i dag er Nordeas Nora, spareroboten til Sbanken, spareroboten Kron og Nordnets løsning. Men mange flere løsninger er ventet å komme de neste årene.

Nå tar næringen grep for å sikre kvaliteten og kundenes rettigheter også når det gjelder robotråd.

Roboter som gir råd skal autoriseres

Både lovverk og bransjens egne normer for god skikk stiller i dag strenge krav til rådgivere i bank og forsikring. Rådgivere som tilfredsstiller kravene kan autoriseres gjennom FinAut.

– For å bli autorisert kreves det en grundig opplæring og eksamen i så vel fag og regelverk som etikk. For å opprettholde autorisasjonen må kunnskapen oppdateres hvert år. Når det nå kommer rådgivningsroboter på markedet, og forbrukerne i større grad begynner å benytte disse, er det viktig at robotene oppfyller samme kvalitetskrav som rådgiverne. Derfor ønsker vi å autorisere robotrådgivere også, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

Hun er styreleder i FinAut, som har fått oppgaven med å innføre autorisasjonsordning for robotrådgivning på vegne av Finans Norge.

Autorisasjonen innebærer at rådgivningsløsninger følger reglene for god skikk. Det er de samme kravene som rådgivere må følge i alle rådgivningssamtalene de har med kunder.

Autorisasjonsordningen forventes å være på plass i 2020.