Likestilling i arbeidslivet – veileder for arbeidsgiver

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Likestilling i arbeidslivet – veileder for arbeidsgiver

Finans Norge har utarbeidet en veileder som skal hjelpe medlemsbedriftene til å arbeide aktivt med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Veilederen beskriver bedriftens aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillings- og diskrimineringsområdet, og gir eksempler på hvordan dette arbeidet kan gjøres i praksis.

Bilde av forsiden på veilederheftet

Diskriminering på grunn av kjønn er forbudt. Det samme gjelder diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne, graviditet, permisjon, etnisitet, livssyn mm. Arbeidsgiver plikter å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

– Vi håper denne veilederen vil gjøre det enklere for finansbedriftene å følge opp alle de lovpålagte oppgavene en bedrift har innenfor disse områdene. Vi vet at mange medlemsbedrifter jobber godt med dette, men vi håper å gi inspirasjon til de bedriftene som ønsker å forbedre seg, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.