Likestilling fordi det lønner seg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Likestilling fordi det lønner seg

8. mars markeres av mange, også i finansnæringen. – Likestilling er ikke bare viktig. Det er faktisk også lønnsomt, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Han viser til en rekke analyser de senere årene som har vist forretningspotensialet i mer mangfoldig og likestilt ledelse i bedriftene, og verdien av å tiltrekke seg lønnsomme kvinnelige forbrukere og kunder.

Idar Kreutzer.Foto.
Foto: Kolonihagen

I finansnæringen er situasjonen at en av tre ledere er kvinner, mens bare en av fem er toppledere. I ledergruppene er det fortsatt flere menn i linjelederposisjoner med resultatansvar, mens kvinner oftere er i stabslederstillinger.

Positiv men treg utvikling

Utviklingen har gått i riktig retning de siste årene, men det går sakte. Forskning tyder på at kvinner faller akterut både når det gjelder lønn og karriere når de får barn. I tillegg trenger finansnæringen stadig flere teknologer, og her er det stor mangel på kvinner fortsatt. I 2018 var jenteandelen som søkte til studier innen informasjonsteknologi bare på 24 prosent. Innen andre teknologi- og ingeniørfag var den på 27 prosent.

– Vi håper at flere jenter søker seg til disse studiene, for denne type kompetanse blir stadig viktigere for finansbedriftene i årene som kommer, sier Kreutzer.

Tiltak for å få flere kvinner frem

I næringen er det igangsatt mange tiltak for å rette på skjevhetene. Blant annet har Finans Norge og tariffpartene Finansforbundet og LO finans definert syv forskjellige likestillingsindikatorer, som måler utviklingen fra år til år. Det er også laget en veileder om hvordan man bør organisere og følge opp i hver enkelt bedrift.

Kreutzer håper at vi fremover vil se langt flere kvinner i lederstillinger med resultatansvar og i en del såkalte spesialiststillinger.

– De bedriftene som ikke ser behovet for mangfold og likestilling, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring som finansnæringen, avslutter Kreutzer.