Kompetansesjekken 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kompetansesjekken 2019

Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Årets spørreundersøkelse sendes ut i dag. 

undersøkelse.PC.survey

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Finans Norge kartlegger næringens kompetansebehov jevnlig gjennom Kompetansesjekken. I år er det tredje gangen vi gjennomfører undersøkelsen. Les om resultater fra de tidligere undersøkelsene i lenkene til høyre. Resultatene brukes til å synliggjøre finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor myndigheter, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Nordisk undersøkelse

Årets undersøkelse har spørsmål om hvilken kompetanse som er foretrukket blant arbeidsgiverne, hvilke utviklingstrekk som påvirker kompetansebehovene fremover og hvordan bedriftene skaffer seg den relevante kompetansen. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Finans Norges søsterorganisasjoner i Norden for å kunne sammenlikne kompetansebehovene mellom landene.

Selve undersøkelsen kjøres gjennom i programvaretjenesten Netigate. Undersøkelsen går ut til en HR-kontakt i hver medlemsbedrift og tar 4-6 minutter å besvare. Årets kompetanseundersøkelse avsluttes 12. april.

Stadig økende behov for teknologikompetanse i finansnæringen

Illustrasjonsbilde: Vitnemål og studenthatt
Foto: Shutterstock

Kraften i digitaliseringen i finansnæringen fortsetter med uforminsket styrke. Det viser en nylig gjennomført kompetanseundersøkelse blant Finans Norges medlemsbedrifter. Behovet for og etterspørselen etter kompetanse...

Finansnæringens fremtidige kompetansebehov

En undersøkelse som Finans Norge har gjennomført viser at bedriftene først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling. Fremover er det særlig behov for mer kompetanse innen teknologi, innovasjon ...