Klimarisiko og norsk økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klimarisiko og norsk økonomi

I desember i fjor kom rapporten «Klimarisiko og norsk økonomi» fra et offentlig oppnevnt utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og hvilken betydning disse får for norsk økonomi fremover. Finans Norge støtter utvalgets anbefalinger til tiltak og har innspill til videre arbeid.

Bilde av forsiden på NOU'en

 

Finans Norge har gått grundig igjennom rapporten og her er kortversjonen av vårt høringssvar.

  • Klimarisikoutvalget har leverte en god rapport som tegner et godt bilde av en alvorlig samfunnsutfordring.
  • Finans Norge støtter utvalgets anbefalinger til tiltak.
  • Finansnæringen kommer tidlig, og allerede nå, å merke konsekvensene av klimautfordringene fordi mange av bankene og forsikringsselskapenes kunder påvirkes av omstillingen til lavutslippssamfunnet. Dette er noe finansbedriftene må ta hensyn til når de gir lån, forsikrer verdier og investerer penger i ulike selskaper.
  • Finans Norge deler utvalgets vektlegging av betydningen av å bygge kompetanse og bedre data om klima som en risikofaktor. Norske analysemiljøer må gis rom og insentiver til å utvikle modeller som kombinerer klimavitenskap og økonomi.
  • En annen utfordring er at man mangler insentiver til å investere i skadeforebyggende tiltak.

Finanstilsynet må vurdere klimarisiko

Kloden i våre hender
Klimarisiko påvirker finansiell stabilitet og Finanstilsynet må inkludere det i sine analyser. Foto: Shutterstock

Dagens Næringsliv skriver på lederplass 24. oktober at Finanstilsynet må sette klimarisiko på dagsordenen. Det støtter vi i finansnæringen.