Hovedstyremøte i Finans Norge 7. mars

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hovedstyremøte i Finans Norge 7. mars

Torsdag forrige uke var det hovedstyremøte i Finans Norge. Finansskatt og årsoppgjøret for Finans Norge var sentrale punkter.

Hovedstyret behandlet Finans Norges årsregnskap for 2018, og vedtok styrets beretning. Årsregnskapet viser at organisasjonen i 2018 hadde høyere inntekter og god kostnadskontroll, slik at årsresultatet ble noe bedre enn budsjettert for året. Regnskapet og årsberetningen fremlegges nå for årsmøtet i Finans Norge 1. april.

Finansskatt

Det var en grundig gjennomgang av arbeidet med finansskatt i hovedstyret. Finansskatten ble innført i Norge med virkning fra januar 2017. Provenyet skulle være 3,5 mrd kroner, og Stortinget vedtok å innkreve skatten gjennom ekstra selskapsskatt på 2 prosentpoeng og ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosentpoeng. Da stortinget reduserte selskapsskatten med virkning fra 2019, ble ekstra selskapsskatt økt til 3 prosentpoeng, og provenyet økt til 4,2 milliarder.

Finans Norge har arbeidet for å endre innretningen på finansskatten. Det er pekt på både konkurransevridende effekter mellom finansnæringen og andre næringer, og på konkurransevridende effekter internt i næringen.

Hovedstyret diskuterte videre arbeid med endring av innretningen på skatten, og ba administrasjonen arbeide videre med finansskatten.

Autorisasjonsordning for robotrådgivning

Hovedstyret sluttet seg videre til at Finans Norge og Finansnæringens Autorisasjonsordning arbeider med en autoriasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning.

EU-besøk

Styret fikk også møte EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet. Han orienterte om status i EU, redegjorde for parlamentsvalget som avholdes i mai, og hvordan tidslinjen ser ut frem mot utnevning av ny EU-kommisjon.