Ga pressen kurs i rentefastsettelse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ga pressen kurs i rentefastsettelse

Tirsdag 19. mars inviterte Finans Norge pressen til frokostmøte i Finansnæringens hus, med temaet «rentemargin og konkurranse i bankmarkedet». Journalister fra de viktigste mediene møtte og tilbakemeldingene var at dette var nyttig dybdeinformasjon.

Illustrasjonstegning av penger, kort, kalkulator, prosenttegn osv

Bakgrunnen for initiativet var diskusjoner i Hovedutvalg informasjon rundt pressens manglende forståelse for kompleksiteten i bankenes rentefastsettelse. Gang på gang har vi lest i media at rentemarginen er «det som ligger mellom NIBOR-renten og det du betaler for boliglånet». Målsettingen med pressefrokosten var å gi journalistene et innblikk i hvilke forhold som spiller inn og som må tas med i regnestykkene til bankene når boliglånsrenta fastsettes. I tillegg var konkurransedirektøren invitert for å gi en status på hvordan konkurransen i bankmarkedet er.

De viktige mediene stilte

Journalistenes hverdag er hektisk, og det er lite rom for å sette av tid til kompetanseheving. Det var derfor spennende å se hvor mange som ville delta på et slikt møte, og ikke minst om de ville se på det som dybdeinformasjon og ikke bare «mat» til kritiske artikler om næringen. Tilbakemeldingene fra de deltakende journalistene var at dette var nyttig dybdeinformasjon som de tar med seg videre når de skal skrive om temaet i fremtiden. Medier som Aftenposten, Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet og NRK var tilstede og hørte på innleggene og hadde anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne. For å gi pressen informasjon om temaet stilte ressurspersoner fra Storebrand, DNB og BN Bank, i tillegg til Konkurransetilsynet.

Program, presentasjoner og Finanslunsj-podkast:

19 mar

Pressefrokost: Rentemargin og konkurranse i bankmarkedet

Hvordan fastsettes egentlig boliglånsrenta, og er det reell konkurranse i det norske bankmarkedet? Disse spørsmålene opptar mange, ikke minst finansjournalister og spesielt når Norges Bank regulerer styringsrenta opp eller ned. Styringsrenta er nå 0,75...