03

Gå til hovedinnhold

03

Kompetansesjekken 2019

Finans Norge gjennomfører årlig en undersøkelse om næringens behov for ny kompetanse. Årets spørreundersøkelse sendes ut i dag. 

undersøkelse.PC.survey

Sysselsettingsutvalget med viktige forslag

Andelen sysselsatte i befolkningen i Norge har falt over lengre tid. Med vår omfattende velferdsstat og en aldrende befolkning er ikke dette bærekraftig for fremtidige generasjoner. Sysselsettingsutvalget foreslår interessante tiltak for å få flere i jobb. Noen av tiltakene er politisk kontroversielle. Håpet er at forslagene vil sparke i gang en viktig debatt om hvilke...

H.K.H. Kronprinsen til Finansnæringens dag

Kronprinsen vil delta på Finansnæringens dag. Tema for dagen er «Det store kappløpet»: kampen om internasjonal makt, hodene og pengene. Mer enn 900 deltakere er påmeldt.

Kronprins Haakon. Foto.
Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff

Uendret gjeldsvekst i februar

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) forble uendret på 5,7 prosent i februar, ifølge tall fra SSB. Ikke-finansielle foretak erfarte en marginal nedgang i veksten, mens veksten tok seg opp i kommuneforvaltningen. For husholdningene ble det ingen endring av veksttakten.

Nordmenn lurt for minst 300 millioner kroner

Av alle typer svindler, er det jakten på kjærlighet og investeringer i falske selskaper som tapper nordmenns lommebøker mest, viser helt ny statistikk fra Bits AS.

Par som går på togskinnene. Foto.
Noen nordmenn taper penger i jakten på kjærligheten. (Adobe Stock Photo)

Klasse 9A ved Grong barne- og ungdomsskole er norgesmestere i pengequiz 2019

Vinneren i den norske finalen i pengequiz er kåret. Klasse 9A fra Grong barne- og ungdomsskole vant den tøffe konkurransen i personlig økonomi blant klasser i ungdomsskolen. Blant de 28 landene som har avholdt landsfinaler til nå, er Norges finale den...

Bilde av klasse 9A Grong ungdomsskole
Jubelen sto i taket hos klasse 9A. Foto: Tonje Lerfald Nilssen

Regulering vrir lån fra arbeidsplasser til bolig

Ny forskning viser at kostnadene ved den bankregulatoriske reformen, gjennomført i Norge fra 2013, er blitt klart høyere enn hva myndighetene har fremstilt. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer og analysesjef Dag Henning Jacobsen i et innlegg i DN i dag.

Påminnelse: Løsning for sikker e-postkommunikasjon

Hovedstyret i Finans Norge besluttet i 2017 å tilrettelegge for bruk av TLS («Transport Layer Security») som krypteringsløsning for e-postkommunikasjon som inneholder personopplysninger i finansnæringen. Selv om initiativet har vært operativt siden september 2017 har ikke samtlige foretak registrert e-postdomenene i ordningen. Finans Norges medlemsbedrifter får nå en påminne...

Skadeforsikring i tall og grafer

Hvilke skadeforsikringsselskaper er blant de største i Norge – og hvem er de små? Her er det oppdatert status for deg som er opptatt av forsikringsmarkedet i Norge. Alt fra værrelaterte skader til hvordan helseforsikringene brukes. Tall og grafer viser deg...

Nå skal robotene autoriseres

Fortsatt har folk flest lav tillit til finansielle råd fra en rådgivningsrobot. Men blant de som har brukt en rådgivningsrobot, er tilliten betydelig høyere. Nå har finansnæringen besluttet at rådgivingsroboter skal autoriseres, på lik linje med finansrådgi...

Et håndtrykk mellom en robot og et menneske. Foto.
foto: Shutterstock

Når kjeft er det eneste du kan få

Den siste tiden har flere banker vært i hardt vær på grunn av mistanker om at de er utnyttet til hvitvasking av penger. Arbeidet mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet er en spesiell type oppgave. Det beste du kan oppnå, er at ingen bryr seg. Den eneste...

Hånd som kommer ut gjennom pc-en og tar kredittkortet. Foto.

Nordic Financial CERT: Finansnæringens forsvar mot dataangrep

Finansnæringens spesielle situasjon som viktig digital infrastruktur, gjør at næringen må kunne slå tilbake dataangrep. Derfor har næringen i hele Norden gått sammen om et felles operasjonssenter for å ligge ett skritt foran hackerne.

Logo Nordic Financial CERT

Styringsrenten heves til 1 prosent

Norges Bank har besluttet at styringsrenten heves fra 0,75 prosent til 1 prosent. Samtidig varsles det en ny renteheving i løpet av det neste halvåret. I løpet av et par års tid anslår Norges Bank at boliglånsrenten skal ligge rundt 3,5 prosent.

Bilde fra fasaden til Norges Bank
Foto: Espen Schive

Ga pressen kurs i rentefastsettelse

Tirsdag 19. mars inviterte Finans Norge pressen til frokostmøte i Finansnæringens hus, med temaet «rentemargin og konkurranse i bankmarkedet». Journalister fra de viktigste mediene møtte og tilbakemeldingene var at dette var nyttig dybdeinformasjon.

Illustrasjonstegning av penger, kort, kalkulator, prosenttegn osv

Personlig økonomi på timeplanen fra 2020

Fra 2020 skal elevene få styrket kunnskap i personlig økonomi. Da innføres nye læreplaner, og personlig økonomi blir en del av temaet folkehelse og livsmestring og inngår i fagene matematikk, samfunnsfag og samfunnskunnskap. Det foreslår kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Planene skal nå ut på høring.

Åpner for heldigital bolighandel

Kartverket, Altinn, Finans Norge, Eiendom Norge, Bits og flere store markedsaktører har samarbeidet om en ny løsning som vil gjøre bolighandel mye enklere. Lånesøknad, kjøpekontrakt og skjøte- og pantedokumenter kan nå behandles digitalt.

Jan Digranes fra Finans Norge, Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og kommunalminister Monica Mæland. Foto.
FEIRET: Jan Digranes fra Finans Norge, Christian Vammervold Dreyer fra Eiendom Norge, digitaliseringsminister Nikolai Astrup og kommunalminister Monica Mæland.

Finansforetak bør gis samme utbytterett som aksjeselskaper

Finans Norge har i en høringsuttalelse om finansforetakslovens regler om utbytte tatt sterkt til orde for at utbytteretten for finansforetak må følge aksjelovens system, slik Stortinget la opp til når de vedtok loven i 2014. Høringsuttalelsen er et svar på et forslag fra Finanstilsynet som vil forby finansforetaks adgang til å betale ut ekstraordinære utbytter hvor foretaket...

Skal forsvare tittelen som norgesmestre i pengequiz

Tirsdag 26. mars kl 10.00 er det NM i pengequiz for ungdomsskoler. Da skal Maksimilian Hogsnes Melø og Didrik Wiig-Andersen prøve å forsvare tittelen sin fra 2018. Mandag 18. mars deltok de to i God Morgen Norge på TV2 og fortalte om konkurransen.

Bilde fra God Morgen Norge-studioet der Maksimilian og Didrik var gjester mandag 18. mars
Maksimilian og Didrik var personlig økonomieksperter i God Morgen Norge

Over 140 millioner kortkjøp

Tall fra Nets og Vipps AS viser at i februar ble det gjennomført 141,1 millioner kortkjøp, en vekst på 4,2 prosent i forhold til februar 2018. Betalingskortene ble benyttet til å handle for 44,7 milliarder kroner, en økning på 1,9 prosent sammenlignet med...

Kontaktløs betaling i butikk. Foto.

Klimarisiko og norsk økonomi

I desember i fjor kom rapporten «Klimarisiko og norsk økonomi» fra et offentlig oppnevnt utvalg som har vurdert klimarelaterte risikofaktorer og hvilken betydning disse får for norsk økonomi fremover. Finans Norge støtter utvalgets anbefalinger til tiltak o...

Bilde av forsiden på NOU'en

Rekordmange forsikringssvindlere avslørt

I fjor ble det avslørt forsikringssvindel for 314 millioner kroner, viser Finans Norges svindelrapport. Rekordmange saker ble meldt inn fra forsikringsselskapene i 2018. 

Gransker dokument med forstørrelsesglass. Foto.

Skal utrede nye OMF-regler

Finanstilsynet har fått i oppdrag å utrede hvordan EUs nye regelverk om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) kan gjennomføres i Norge.

Utvider samarbeidet med DSB

For ett år siden inngikk DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) og Finans Norge en samarbeidsavtale hvor målet er å redusere klimarisiko, og utveksle kunnskap og data om naturskader. Nå utvides samarbeidsavtalen.

Idar Kreutzer og Cecilie Daae utvider samarbeidsavtalen