Vil rasere en velfungerende naturskadeordning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil rasere en velfungerende naturskadeordning

Vi har en naturskadeordning som andre land misunner oss. Den sikrer at alle på en effektiv, rimelig og rettferdig måte er sikret mot naturskader, uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av egen økonomi. Det har ingen mening at vi skal legge om denne ordningen så dramatisk i en tid hvor vi vil oppleve mer og mer naturskader i Norge på grunn av klimaendringene.

Illustrasjonsfoto av lynnedslag

Et offentlig utvalg har vært nedsatt for å evaluere ordningen. Konklusjonen er at den i det store og hele har tjent innbyggerne godt, og at den er effektiv, trygg og moderne. Det er en fullt ut privat finansiert og administrert ordning, noe som også trekkes frem som positivt.

– I Norge har vi i 40 år hatt en ordning som andre land misunner oss. Det er en solidarisk ordning der en liten andel av det vi betaler inn over brannforsikringen går til å dekke eventuelle naturskader. Ordningen gjelder uavhengig av hvor utsatt vi bor. Dette er et viktig bidrag til at det er mulig å ta i bruk hele Norges værutsatte kystlinje til bolig og næringsformål. De siste 10 årene er verdier for nesten 9 milliarder kroner erstattet gjennom ordningen. Og dette har skjedd uten bruk av skattebetalernes penger eller offentlig byråkrati, sier Hege Hodnesdal, direktør for skadeforsikring i Finans Norge.

Overraskende forslag

Basert på konklusjonen om at ordningen har fungert godt, er det svært overraskende at man foreslår så store endringer.

– Det er oppsiktsvekkende at et offentlig utvalg foreslår en total omlegging av en velfungerende ordning, basert på antagelser og synsing og ikke på grundige utredninger. Like overraskende er det at man foreslår en ny modell uten at den er konsekvensvurdert verken for kundene eller selskapene. Vi kan dokumentere at bakgrunnen for påstandene om ordningen faktisk er helt feil. Og vi kommer til å bruke høringsrunden til å belyse både at utgangspunktet er galt og at omleggingen ikke vil gi noen samfunnsmessige gevinster. Tvert imot vil endringene føre til økte kostnader og mer administrasjon. Når man skal evaluere en ordning og utvalget kun ser på deler av den, blir bildet helt feil og konklusjonene gale, sier Hodnesdal

Forbedringer

Det er enkelte sider av ordningen som kan bli bedre. Det gjelder blant annet større transparens, ekstern representasjon i styret i ordningen, og oppdatert regelverk knyttet til administrasjon og prissetting av ordningen.

– Dette er forslag som vi langt på vei kommer til å gjennomføre uavhengig av denne NOU`en og den etterfølgende høringen, påpeker Hodnesdal.

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no
Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no

Naturskadeutvalgets rapport overlevert

Bilde av forside av NOU'en

Det statlig oppnevnte Naturskadeutvalget overleverte onsdag 6. februar sin NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring til justisminister Tor Mikkel Wara. Finans Norge har deltatt i utvalget.