Verdens beste naturskadeforsikring når uhellet er ute

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Verdens beste naturskadeforsikring når uhellet er ute

Snøskredfaren er stor mange steder, og hvis uhellet er ute er forsikringsselskapene raskt på plass for å hjelpe. Noen hus er allerede berørt av skred og mange har opplevd å bli evakuert på grunn av stor skredfare.

Snøskred.Foto.

– Her i landet har vi verdens beste naturskadeforsikring. Dette er en ordning utlendingene misunner oss, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge, og fortsetter;

– Dette er en solidarisk ordning der en liten andel av det vi betaler inn over brannforsikringen går til å dekke eventuelle naturskader. Ordningen gjelder uavhengig av hvor vi bor. På mange måter kan man si at det er vår naturskadeordning som har gjort at det er mulig å ta i bruk hele Norges værutsatte kystlinje til bolig og næringsformål fordi risikoen for tap av verdier er fordelt på alle landets innbyggere. En utjevning som alle tjener på fordi det gir et vekstkraftig næringsliv som i sin tur er med å finansiere velferd for hele landet.

Solidarisk ordning

Forsikringsselskapene har siden 1979 bygd opp en solid ordning, slik at både boligeiere og næringsdrivende får rask og god hjelp ved naturskader. Dette er en unik ordning i verdenssammenheng som dekker skader ved blant annet skred, flom og stormskader.

Naturskader for 600 millioner i fjor

I 2018 ble det registrert naturskader for rundt 600 millioner kroner. Over halvparten av erstatningene kom etter uvær sist høst.

Ta kontakt med eget selskap

Hvis noen skulle oppleve å få bygninger skadet av snøskred, bør de raskt ta kontakt med sitt vanlige forsikringsselskap.

Naturskader og erstatning

Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og rasskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.