Tiltak for skademinimering ved en hard Brexit

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tiltak for skademinimering ved en hard Brexit

Norske og europeiske myndigheter arbeider med å sikre at en eventuell hard Brexit skal få så små og kontrollerte følger som mulig.

På fredag offentliggjorde Finanstilsynet at det er enighet om samarbeidsavtaler mellom den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet og tilsynsmyndighetene i EØS-området på den ene siden og den britiske tilsynsmyndigheten Financial Conduct Authority på den andre. En samarbeidsavtale gjelder informasjonsutveksling ved tilsyn med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre. En avtale er en multilateral avtale mellom tilsynsmyndighetene i EØS og FCA om tilsynssamarbeid og informasjonsutveksling på verdipapirområdet.

Fra 1. januar 2019 ble det særskilte vernet for verdipapirsystemer som er godkjent av Finanstilsynet utvidet til å gjelde norske deltagere i systemer som har valgt lovgivning i en stat utenfor EØS. Vernet gis imidlertid bare dersom den norske deltageren i verdipapiroppgjørssystemet har meldt deltagelsen til Finanstilsynet og deltagelsen er publisert på Finanstilsynets nettsider. For informasjon om tidsfrister og andre forutsetninger/nødvendige handlinger, se Finanstilsynets nyhetsartikkel.

Bank of England vil ikke lenger være en del av det europeiske sentralbanksystemet ved Brexit. EU-kommisjonen har derfor lagt fram et forslag om endringer i Artikkel 1(4) i European Market Infrastructure Regulation (EMIR), som innebærer at den britiske sentralbanken eller andre britiske enheter som deltar i forvaltning av offentlig gjeld, ikke lenger skal være på listen over institusjoner som er unntatt disse kravene. EU-kommisjonen har fremmet et tilsvarende forslag når det gjelder forordningen om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR), og når det gjelder utfyllende bestemmelser til MiFID II om fritak for visse lands sentralbanker fra transparenskrav. EU-kommisjonen har også lagt fram et forslag til endring av utfyllende kommisjonsforordning til markedsmisbruksforordningen (MAR) for så vidt gjelder unntak for enkelte offentlige organer og sentralbanker i tredjeland mv. Storbritannia vil gjøre tilsvarende i sin nasjonale regulering.