Streng vinter, tørr sommer og våt høst

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Streng vinter, tørr sommer og våt høst

Skadestatistikken for 2018 for landbasert norsk forsikring utenom naturskader er klar. Erstatningene for landbasert forsikring i 2018 ble på 42,4 milliarder kr som er 13 prosent økning fra 2017.

Det er bygningsskadene som har økt mest. Her økte erstatningene med 26 prosent og endte på 15,6 milliarder kr i 2018. Mye av økningen skyldes værforholdene i 2018 - frost og snøtyngde i årets første fire måneder, deretter en tørr sommer og så en våt høst. Erstatning etter vannskader ble på 4,5 milliarder kr i 2018 som er 18 prosent høyere enn i 2017.

Den fine sommeren ga mange båt- og reiseskader og en del avlingsskader i landbruket.

På motorvognforsikring er det også noe sesongvariasjon, med mange vinterskader i 2018. Det ble meldt 7 prosent flere skader og 9 prosent høyere erstatning enn i 2017.

Færre innbrudd og tyveri

Det blir færre innbrudd her i landet. Tendensen er klar, viser tall fra Finans Norge. De siste ti årene er erstatningene etter innbrudd og tyveri i private boliger og hytter nesten halvert. I 2009 ble det stjålet for 700 millioner kroner fra boliger og...

Mann med brekkjern utenfor vindu. Foto.
Foto: Shutterstock
Kari Mørk

Kari Mørk

sjefaktuar skadeforsikring

951 47 255 Kari.Mork@finansnorge.no