Støttet egen pensjonskonto i Stortinget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støttet egen pensjonskonto i Stortinget

Innføring av egen pensjonskonto er positivt. Det vil gjøre pensjon enklere, mer effektivt og mer tilgjengelig for folk. Samtidig er det viktig å understreke at forslaget berører 1,4 millioner nordmenn og omfatter nærmere 260 milliarder i pensjonskroner. Det er derfor viktig at vi ikke undervurderer kompleksiteten eller informasjonsansvaret. Det var hovedbudskapet fra Finans Norge da Finanskomiteen avholdt høring om innføring av egen pensjonskonto.

Stefi Kierulf Prytz i høring i stortingets finanskomite
Høring om egen pensjonskonto

Direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz deltok på høring i Stortingets finanskomité torsdag 14. februar sammen med LO, NHO, Virke og Spekter.

Egen pensjonskonto – stort og viktig arbeid

Kierulf Prytz benyttet anledningen til å understreke at innføring av egen pensjonskonto er et stort og viktig arbeid. Det berører mange, omfatter enormt store verdier, er komplekst, og man er avhengig av å gjennomføre dette på en god måte.

Hun viste til at om lag 1,4 millioner nordmenn har private innskuddspensjonsordninger, og at det per nå er bygget opp nærmere 260 milliarder kroner i aktive innskuddspensjonsordninger hos nåværende arbeidsgiver, og i pensjonskapitalbevis.

–  Dette betyr at en stor del av våre fremtidige pensjonsmidler omfattes av det lovforslaget som dagens høring dreier seg om. Vi har derfor alle et stort ansvar, når vi gjør betydelige endringer i ordningen, sa Kierulf Prytz.

Det er to hovedelementer i forslaget. For det første blir dagens pensjonskapitalbevis slått sammen i en pensjonskonto og flyttes til arbeidsgivers ordning. Det vil skje automatisk for alle, med mindre arbeidstakeren har reservert seg mot det. Det andre punktet i reformen er at arbeidstaker får rett til å flytte den aktive ordningen hos arbeidsgiver til en annen leverandør enn arbeidsgiveren har.

Stor omstilling krever tid

–  Vi tror reformen vil være til det beste for arbeidstakerne i privat sektor. Men vi må ikke undervurdere at dette er en stor omlegging og krever nødvendig tid for pensjonsleverandørene, noe som må hensyntas når ikrafttredelse skal besluttes. En vellykket reform vil kreve et godt samspill om selve gjennomføringen, mellom myndighetene, pensjonsforetakene, og partene i arbeidslivet, sa Kierulf Prytz.