Stor interesse for EUs arbeid med bærekraft i finans

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stor interesse for EUs arbeid med bærekraft i finans

I EU foregår det nå et arbeid med et regelverk for bærekraftig finans; Sustainable Finance. Finansdepartementet er representert i EU-delegasjonen i Brüssel ved finansråd Inger-Johanne Rygh. Hun følger arbeidet med regelverket, og tirsdag 5. februar møtte hun over 30 av Finans Norges medlemsbedrifter for å fortelle om innhold i forslagene og hvordan regelverket vil påvirke norske finansbedrifter gjennom EØS-avtalen.

Ellen B Arvidsson, Inger-Johanne Rygh, Agathe Schjetlein. Foto.
Fra venstre: Ellen Bramness Arvidsson, internasjonale koordinator i Finans Norge, Inger-Johanne Rygh, finansråd på EU-delegasjonen og Agathe Schjetlein, bærekraftdirektør i Finans Norge

– Handlingsplanen for bærekraftig investering er bredt politisk forankret i EU. Tiltakene som foreslås vil kunne berøre mange norske foretak og næringsområder. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår i EU og norsk næring bør bruke mulighetene som finnes til å gi innspill, sa Inger-Johanne Ryghs til forsamlingen på KS-Agenda i Oslo.

Møteinvitasjonen gikk til de i medlemsorganisasjonene som har deltatt i arbeidet med veikartet for grønn konkurransekraft. På grunn av stor interesse måtte det flyttes til større lokaler, utenfor Finansnæringens Hus.

– Det er flott at så mange var interessert i å høre om dette. Det er helt tydelig at våre medlemmer har dette høyt på agendaen, sier Agathe Schjetlein som er direktør for bærekraft i Finans Norge, og ansvarlig for møtet.

Hva er Sustainable Finance?

En handlingsplan i EU med en lang rekke tiltak som skal dreie investeringer over mot mer bærekraftige investeringer og understøtte klimamålene i Paris-avtalen. Per nå er det lansert tre konkrete regelverksforslag:

  1. Et forslag til forskrift om etablering av et rammeverk for å fasilitere for bærekraftig investeringer. Den foreslåtte forordningen fastsetter vilkårene og rammene for gradvis å opprette et enhetlig klassifikasjonssystem ("taxonomy") om hva som kan betraktes som en miljømessig bærekraftig økonomisk aktivitet.
  2. Et forslag til forskrift om opplysninger («disclosures») om bærekraftige investeringer og bærekraftrisiko, og endring av direktiv (EU) 2016/2341. Denne foreslåtte forskriften innfører blant annet opplysninger om hvordan institusjonelle investorer og kapitalforvaltere integrerer miljø-, sosiale og styringsfaktorer (ESG) i deres risikovurderinger. Krav til å integrere ESG-faktorer i investeringsbeslutningsprosesser, som en del av deres plikter mot investorer og mottakere, vil bli nærmere spesifisert gjennom «delegated acts».
  3. Et forslag til endring av EUs forordning om referanseverdier («carbon benchmarks»). Den foreslåtte endringen vil skape en ny kategori av referansepunkter som omfatter lavkarbon og positive karbonpåvirkningsreferanser, noe som vil gi investorer bedre informasjon om karbonavtrykket av sine investeringer.