Oversikt over Brexit-tiltak for finans

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert: Oppdatert:

Oversikt over Brexit-tiltak for finans

Myndighetene i Norge, EU og i Storbritannia har lansert og lanserer fortløpende tiltak for å motvirke store negative effekter av en «Hard Brexit», dvs. at Storbritannia forlater EU uten en avtale 30. mars. Her er vår liste over tiltak som angår finansnæringen.

Listen vil i liten grad inneholde brukerveiledninger og forklaringer fra Finans Norges side, og vil oppdateres løpende så langt vi fanger det opp.

Samtykke - avtale om borgernes rettigheter

14. mars vedtok Stortinget å gi sitt samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden EU og EØS-avtalen. Stortinget ga også sitt samtykke til regulering av borgeres rettigheter dersom Storbritannia skulle tre ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Tilsynssamarbeid grensekryssende virksomhet

5. mars ble den europeiske tilsynsmyndigheten på forsikring- og pensjonsområdet (EIOPA) enig med sine britiske motparter Bank of England og Financial Conduct Authority om to intensjonsavtaler som forberedelser til en eventuell hard Brexit.

En intensjonsavtale tar for seg tilsynssamarbeid, håndhevelse og informasjonsutbytte. Dette er en multilateral avtale. Dessuten er det laget en bilateral intensjonsavtale mellom EIOPA og de britiske myndighetene om informasjonsutbytte og gjensidig assistanse når det gjelder regulering og tilsyn. Med avtalene vil man sikre en gjensidig risikobasert og effektiv tilsyn av grensekryssende forsikringsvirksomhet mellom Storbritannia og EØS, grensekryssende grupper eller spesialinstitusjoner etablert i Storbritannia eller EØS.

Mer informasjon finner du hos EIOPA

Garantiordning for kunder i britiske banker

1. mars offentliggjorde den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) sin mening om at bankfilialer i EU må søke medlemskap i EU-baserte garantiordninger dersom Storbritannia unnlater å garantere beskyttelse for kunder i disse filialene gjennom det britiske garantisystemet.

EBA recommends maintaining protection of depositors in case of a no-deal Brexit

Oversikt fra den europeiske bankforeningen

1.mars lanserer den europeiske bankforeningen (EBF) en liste over ting som bankkunder - både forbrukere og nærlingsliv kan tenke gjennom nå når Brexit nærmer seg. 

EBFs liste finner du her

Britiske clearingmotparter

18. februar kunngjorde den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet (ESMA) at tre sentrale clearingmotparter, CCPer, lokalisert i Storbritannia, vil få tillatelse til å tilby tjenester i EØS ved en hard Brexit.

ESMA to recognise three UK CCPs in the event of a no-deal Brexit

Grensekryssende virksomhet

15. februar klargjorde Finanstilsynet at norske finansforetaks virksomhet i Storbritannia ikke vil komme til å reguleres av finansforetakslovens §4-2 eller §4-3 etter Brexit. På tilsvarende måte vil britiske foretaks virksomhet i Norge ikke lenger reguleres av finansforetakslovens §5-3 og §5-5.

Overføring av data

12. februar publiserte European Data Protection Board et informasjonsnotat om overføring av data ved en Brexit uten avtale.

Borgeres rettigheter

8. februar offentliggjorde britiske myndigheter en avtale om borgeres rettigheter i en situasjon der britene krasjer ut av EU uten avtale. Avtalen vil sikre rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge i en situasjon der Storbritannia forlater EU uten å ha fått en skilsmisseavtale på plass.

Samarbeidsavtaler

1. februar offentliggjorde Finanstilsynet at det er enighet om samarbeidsavtaler mellom den europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet og tilsynsmyndighetene i EØS-området på den ene siden og den britiske tilsynsmyndigheten Financial Conduct Authority på den andre. En samarbeidsavtale gjelder informasjonsutveksling ved tilsyn med kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre. En avtale er en multilateral avtale mellom tilsynsmyndighetene i EØS og FCA om tilsynssamarbeid og informasjonsutveksling på verdipapirområdet.

Bytte av unntakslister

30. januar la EU-kommisjonen fram forslag til endringer i ulike regelverk som innebærer at Bank of England mm. flyttes fra den EU-interne unntakslisten til listen over tredjelandsinstitusjoner som er unntatt fra relevante regler i

Vern for verdipapirsystemer

Fra 1. januar 2019 ble det særskilte vernet for verdipapirsystemer som er godkjent av Finanstilsynet utvidet til å gjelde norske deltagere i systemer som har valgt lovgivning i en stat utenfor EØS, se Finanstilsynets nyhetsartikkel.

Norge følger EUs tiltak

20. desember 2018 klargjorde Finansdepartementet at de vil sørge for en tilsvarende og samtidig virkning av de beredskapstiltak EU utarbeider for å møte utfordringene ved en eventuell Hard Brexit. Heri sikres at EU-kommisjonens arbeid skal få virkning for norske og andre aktører i Norge. 

Følgende områder er spesifisert:

Investeringsaktiviteter i Norge

20. desember 2018 fastsatte Finansdepartementet en midlertidig forskrift som gir foretak med hovedsete utenfor EØS, som 29. mars 2019 kunne drive investeringsaktiviteter i Norge basert på hjemlandsautorisasjon og –tilsyn etter EØS-avtalen, adgang til å fortsette å drive slike investeringsaktiviteter til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge.

18 mar

Frokostmøte: Brexit - hva skjer nå?

Noen få plasser igjen på et av de mest aktuelle frokostmøtene du kan tenke deg akkurat nå. Du får bl.a. møte Storbritannias ambassadør i Norge, Richard Wood og Atle Leikvoll som leder den norske regjeringens Brexit-samtaler. Frokostmøtet er førstkommen...