Naturskadeutvalgets rapport overlevert

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Naturskadeutvalgets rapport overlevert

Det statlig oppnevnte Naturskadeutvalget overleverte onsdag 6. februar sin NOU 2019:4 Organisering av norsk naturskadeforsikring til justisminister Tor Mikkel Wara. Finans Norge har deltatt i utvalget.

Bilde av forside av NOU'en
Utvalget har evaluert visse sider av organiseringen av naturskadeforsikringsordningen i Norge. I innstillingen har flertallet foreslått endringer i organiseringen av og oppgavene til Norsk Naturskadepool.
 
Naturskadeutvalget har hatt medlemmer fra NHO, Finanstilsynet og Finans Norge samt tre medlemmer uten partstilknytning, herunder lederen. Finans Norge representerer mindretallet og er på viktige punkter uenig med resten av utvalget.
 
– Vi har vært opptatt av å se på alle sider av naturskadeordningen før konklusjoner trekkes. Vi mener det er viktig å sikre en solid og god naturskadeordning også fremover. Ikke minst med tanke på at klimaendringene fører til enda villere, våtere og tørrere vær i årene som kommer, sier direktør for skadeområdet i Finans Norge, Hege Hodnesdal. Hun har vært Finans Norges representant i utvalget.
 
Nå skal NOU-en på høring og Finans Norge vil bruke høringsrunden til å belyse alle sider av saken slik at eventuelle endringer av naturskadeordningen kan fattes på best mulig grunnlag.

Hva er Norsk Naturskadepool?

Ting i Norge og Svalbard som er forsikret mot brannskade, er også forsikret mot naturskade, dersom skaden på vedkommende ting ikke dekkes av  annen forsikring. 

Hege Hodnesdal

Hege Hodnesdal

direktør skadeforsikring

934 79 620 Hege.Hodnesdal@finansnorge.no