Marginal økning i gjeldsveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Marginal økning i gjeldsveksten

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk gjeld til publikum (K2) tok seg opp med et tidel til 5,7 prosent i januar, ifølge tall fra SSB. Endringen kom etter en måned med økt gjeldsvekst hos husholdninger og ikke-finansielle foretak, mens veksten ble noe redusert for kommuneforvaltningen.

Statistikken fra SSB viser at samlet innenlandsk gjeld til publikum utgjorde 5 752 milliarder kroner ved utgangen av perioden.

K2 tidsserie. Graf.

Svak økning i husholdningenes gjeldsvekst

For husholdningene endte januar med en økning i gjeldsveksten fra 5,5 prosent til 5,6 prosent. Veksten har kommet en god del ned siden forrige toppnivå i mai 2017 på 6,7 prosent, men befinner seg fortsatt over husholdningenes inntektsvekst. Husholdningenes samlede gjeld endte på 3 464 milliarder kroner ved utgangen av måneden.

Sterkere vekst for ikke-finansielle foretak

Gjeldsveksten for de ikke-finansielle foretakene steg betydelig mellom februar 2017 og april 2018 (se figur). Siden toppen på 7,8 prosent har veksten falt tilbake. I januar steg veksten imidlertid med tre tideler til 5,8 prosent. Ved utgangen av perioden utgjorde de ikke-finansielle foretakenes innenlandske gjeld 1 771 milliarder kroner.

Vekst hos banker, kredittforetak og i obligasjonsmarkedet

Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak økte med fire tideler til 6 prosent i januar. Samlet utgjorde publikums innenlandske gjeld fra banker og kredittforetak 4 640 milliarder kroner. Utlån fra disse kildene tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede gjeld. For øvrig ble tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån redusert fra 2,6 prosent til 0,6 prosent i januar.