Lønnsvekst i finans som beregnet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsvekst i finans som beregnet

TBU presenterte i dag hovedtallene fra sin foreløpige rapport «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2019». Tallene for finans er på linje med næringens egne beregninger.

– TBUs tall på 3,1 for finans er det samme som vi selv beregnet i forbindelse med tariffoppgjøret i 2018, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Hun forteller at næringen ligger noe høyere enn for enkelte andre næringer, men at det lar seg forklare ved endringer i tariffavtalen og kompetanseskiftet i næringen.

– Det er svært gledelig at lønnsgapet mellom kvinner og menn ser ut til å synke i finans, sier Kerr og viser til at dette gjelder både mellom kvinner og menn generelt og på ledernivå.

Positiv utvikling i likelønn

  • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2017 til 2018, også innenfor forhandlingsområdet bank og forsikring. Der økte kvinners lønn som andel av menns lønn fra 79,9 til 81,7 prosent.
  • For administrerende direktører i finansnæringen samlet økte kvinnenes lønn som andel av menns lønn fra 77,3 prosent til 80,2 prosent.
  • Det var 22,1 prosent kvinnelige administrerende direktører i finansnæringen i 2018, opp fra 21,1 prosent i 2017.
Tabell over lønnsutvikling i finans
Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no