Godt og viktig arbeid med integrering av flyktninger i Bærum kommune

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Godt og viktig arbeid med integrering av flyktninger i Bærum kommune

Finans Norge gratulerer Bærum kommune med Bosetting- og integreringsprisen 2018 som deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger.

IMDIs logo

Bærum gjør et viktig arbeid for å kvalifisere flyktningene til arbeidslivet. Kommunen har en ambisiøs handlingsplan i integreringsarbeidet, og ifølge IMDi har dette arbeidet også overføringsverdi til andre kommuner.  

Som ledd i arbeidet med å kvalifisere flyktninger får de også opplæring i personlig økonomi. Finans Norge har samarbeidet med Bærum om å utvikle et enkelt innføringskurs til bruk i dette arbeidet. 

Økonomikurset består av en veileder, et enkelt deltakerhefte og en enkel presentasjon.