Full støtte fra næringsministeren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Full støtte fra næringsministeren

Næringsdepartementet gir sin fulle tilslutning til at finansnæringen og samarbeidende offentlige etater fullfører det påbegynte digitaliseringsprosjektet som skal forenkle prosessen i etterkant av et dødsfall.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto.
Foto: Marte Garmann

Finansnæringen ved Finans Norge og BITS har over lang tid samarbeidet med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene om flere digitaliseringsprosjekter. Den grunnleggende idéen er at alle aktørene har informasjon digitalisert som de andre aktørene i samarbeidet er avhengig av, derfor vil det være enorme besparelser i å forenkle delingen av denne informasjonen.

Samarbeidet har fått navnet «Digitalt samarbeid offentlig privat» forkortet DSOP. Et av prosjektene er «Samtykkebasert lånesøknad» som nå er realisert: Lånesøker gir banken en engangsfullmakt til å hente relevant informasjon om søker i offentlige registre. Det sparer den enkelte, bankene og de offentlige etatene tid og ressurser beregnet til om lag 10 milliarder kroner og øker kvaliteten i lånesaksbehandlingen. Prosjektet fikk DIFIs store digitaliseringspris for 2018.

Flere er koblet på

Flere aktører er nå koblet til DSOP-samarbeidet, blant annet NAV, Politiet og Domstolsadministrasjonen og det jobbes intenst med å realisere flere suksesshistorier. Ett prosjekt som vil bety mye for mange, er «prosessen i etterkant av dødsfall» som for de etterlatte i dag er manuell og papirbasert. Næringsdepartmentet ved næringsminister Torbjørn Røe Isachsen gir nå sin fulle støtte til dette prosjektet.

I en sorgprosess er dette en ekstra byrde de etterlatte må forholde seg til. Derfor ønsker alle parter som de etterlatte må kontakte, å forenkle tilgangen til denne informasjonen. Ideen er at de etterlatte via én nettside skal geleides gjennom prosessen og gjøremålene skal automatiseres herfra. For eksempel oversikt over arvinger, avslutning av kontoforhold og utfylling av nødvendige skjemaer til det offentlige. 

Forenkling

– Finansbransjen, Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, NAV, Politiet og Domstoladministrasjonen har vært involvert i idé- og analysefasen. Fokus er på forenkling for de etterlatte. Som en bonus vil det også ligge besparelser for de mange offentlige etater og noe for privat næringsliv, sier Røe Isaksen.

– Dette er gode nyheter for de involverte i samarbeidet. DSOP-prosjektene er basert på tillit mellom alle i samarbeidet. I noen tilfeller kan det være behov for små investeringsbevilgninger for å realisere prosjektene. Derfor er næringsministerens forpliktende signal viktig og gledelig, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge.

Se også omtale i VG

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no