Forskrift om betalingstjenester er fastsatt av Justisdepartementet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrift om betalingstjenester er fastsatt av Justisdepartementet

Forskrift om betalingstjenester er en del av norsk gjennomføring av betalingstjenestedirektivet (PSD2), og omfatter de privatrettslige reglene i direktivet om fullmakttjenester. Forskriften trer i kraft 01.04.19.

Forskriften sikrer kundens rett til å benytte seg av fullmakttjenester og pålegger fullmaktsforetakene en rekke plikter overfor kundene og overfor kontotilbydere (bankene).

Av forskriften følger også regler om tilbakeføringsplikt og ansvar for uautoriserte betalingstransaksjoner mv. Det påregnes at forskriftens regler senere vil bli tatt inn i ny finansavtalelov som Justisdepartementet jobber med. Forskriften vil gjelde for tjenester som ytes etter 01.04.19 selv om tjenesten har grunnlag i en avtale som er inngått før denne dato. I høringsrunden ga Finans Norge flere innspill til endringer og forskriften er noe endret i forhold til forslaget som var på høring.

Trer i kraft 1. april 

Forskriften må sees i sammenheng med Finansdepartementets fastsettelse 15.02.19 av forskrift om systemer for betalingstjenester og endringer i finansforetaksforskriften. Sammen med endringslov til finansforetaksloven utgjør dette gjennomføring av de offentligrettslige reglene i PSD2 vedrørende fullmakttjenester. Både endringsloven, forskrift om systemer for betalingstjenester og endringene i finansforetaksforskriften vil tre i kraft 01.04.19.

PSD2 eller betalingstjenestedirektivet - spørsmål og svar

13. januar 2018 ble PSD2 (Revised Payment Services Directive) innført. Dette er et EU-direktiv som regulerer betalingsformidlingen i EU og EØS. Direktivet kan føre til store endringer når det gjelder betalingstjenester i Europa. I Norge fikk kundene tilgang...

Illustrasjonsbilde betalingsformidling. Foto.
Foto: Rassco/Shutterstock