Finans Norge arrangerer casekonkurranse

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge arrangerer casekonkurranse

Torsdag 28. februar arrangerer Finans Norge casekonkurranse for nesten 100 studenter fra syv forskjellige skoler på østlandsområdet. Casekonkurransen er tverrfaglig og over 20 forskjellige studieretninger er representert.

Mange PCer på et bord viser samarbeid
Finans Norges casekonkurranse 2019

Casekonkurransen går av stabelen på Stratos i Oslo torsdag 28. februar, hvor finansnæringen har samlet nesten 100 studenter til å jobbe med oppgaver knyttet til fremtidens finansnæring sett i lys av ulike perspektiver som teknologi og bærekraft samt tillit og etikk.

Målet for dagen er å øke kjennskap til finansnæringen, skape synlighet og engasjement. Vi har gjennomført en studentundersøkelse som viser at mange studenter har lite kjennskap og også lav interesse for å jobbe i finans. Dette gjelder spesielt for studieretninger utenom de mer tradisjonelle økonomi- og finansfagene.

– Vi håper casekonkurransen vil øke studentenes kjennskap til og interesse for næringen, sier Mette Lindbæk, fagdirektør i Finans Norge.  

Kompetanseskifte i finansnæringen

Finansnæringen opplever store endringer som følge av blant annet digitalisering og automatisering, i likhet med resten av næringslivet, og med dette endrer også kompetansebehovet seg. Undersøkelser fra Finans Norge viser blant annet et økt behov for kompetanse på områder knyttet til digitalisering, og da spesielt datateknologi og dataanalyse. I tillegg øker behovet for forretningsutvikling, herunder produkt- og tjenesteutvikling, digitalisering og innovasjon.

– De store endringene i næringen gir et kompetanseskifte og dette fører til et økende behov for å rekruttere utradisjonell arbeidskraft til næringen, deriblant teknologer, sier Lindbæk.

Her kan du lese mer om Finans Norges studentundersøkelse

Her kan du lese mer om Finans Norges kompetanseundersøkelse

Følg gjerne @jobbifinans på Instagram. Der kan du lære om arbeidshverdagen til de unge i næringen. Du finner også mer informasjon på jobbifinans.no.