Brexit - hva skjer?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Brexit - hva skjer?

Når Storbritannia forlater EU vil det få følger for finansnæringen, enten det skjer med eller uten en avtale.

Uten avtale

Uten en avtale vil grunnleggende forutsetninger for en rekke grensekryssende virksomheter og avtaler med Storbritannia ikke lenger være tilstede på morgenen den 30. mars 2019. Her har EU etter hvert forstått at de må ha visse tiltak i beredskap for å sikre at inngåtte derivatkontrakter som er clearet i London-markedet beholder sin gyldighet.

Finansdepartementet har sikret at disse tiltakene vil gjelde også for norske aktører og i Norge

Med avtale

Lykkes de derimot med å få på plass en avtale, vil grensekryssende virksomhet mellom EØS og Storbritannia baseres på likeverdighetsvurderinger. EU vurderer om Storbritannias regler og tilsyn er likeverdige, og vise versa. Det er bare mulig å vurdere likeverdighet når det er klart uttalt i direktiv eller forordning at en tjeneste kan vurderes som likeverdig. Dette gjelder et meget begrenset antall tjenester.

Europaparlamentets gjennomgang av status finner du her

Oppfølgingsspørsmålet til næringen i hele Europa er: Hvilke likeverdighetsmuligheter mangler for en effektiv organisering av virksomheter etter at Storbritannia har forlatt EU? Diskusjoner pågår i European Banking Federation (EBF) og i Insurance Europe.

18 mar

Frokostmøte: Brexit - hva skjer nå?

Noen få plasser igjen på et av de mest aktuelle frokostmøtene du kan tenke deg akkurat nå. Du får bl.a. møte Storbritannias ambassadør i Norge, Richard Wood og Atle Leikvoll som leder den norske regjeringens Brexit-samtaler. Frokostmøtet er førstkommen...