Bekrefter behov for kompetansereform

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bekrefter behov for kompetansereform

Kompetansebehovsutvalget la i dag frem sin andre rapport. Utvalget løfter frem åtte utfordringer for kompetansepolitikken fremover. Rapporten bekrefter blant annet behovet for å bedre tilrettelegge for kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Illustrasjonsbilde: Mange personer på rekke og rad

Kompetansebehovsutvalget består av eksperter og arbeidslivets parter som skal gi Regjeringen faglige råd om Norges fremtidige kompetansebehov. Utvalget skal arbeide i tre år og legger frem årlige rapporter.

Den teknologiske utviklingen endrer kompetansebehovene

Finans Norge har fulgt kompetansebehovsutvalgets arbeid tett. Fjorårets rapport kommenterte arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i sin blogg.

– Den teknologiske utviklingen er nå i ferd med å akselerere. En av de største utfordringene Norge står overfor er derfor hvordan vi kan ruste samfunnet, norske bedrifter og arbeidstakere for det digitale skiftet, uttalte Runa Opdal Kerr da. 

8 utfordringer for kompetansepolitikken

I årets rapport peker utvalget på åtte utfordringer for kompetansepolitikken, tillegg til å gi en samlet oversikt over kompetansebehovene i dag og fremover. 

  1. For mange går ut av grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse
  2. Det er for mange som ikke fullfører videregående opplæring og som ikke oppnår en stabil tilknytning til arbeidslivet
  3. Teknologisk og samfunnsmessig utvikling gjør at kompetanse må utvikles og fornyes
  4. Mange arbeidstakere deltar i for liten grad i opplæringsaktiviteter i arbeidslivet og etter- og videreutdanning
  5. Økende levealder innebærer at flere må bidra mer i arbeidslivet for å finansiere velferdsstaten. Det øker behovet for påfyll av kompetanse for alle arbeidstakere uavhengig av alder
  6. Mobilitet over landegrensene gir usikkerhet om fremtidig tilgang på kompetanse
  7. Det er vedvarende mangel på kvalifisert arbeidskraft innen noen yrker, særlig i helse- og omsorgssektoren, grunnskolelærere, IKT, samt fagarbeidere i bygg og anlegg
  8. Arbeidslivsrelevansen bør bli bedre i mange høyere utdanninger.

Finansnæringen som eksempel

I rapporten pekes det til at kompetanse innen kontroll, dataanalyse, forretningsutvikling og datateknologi har fått økt betydning i finansnæringen. Resultatene er hentet fra Finans Norges egen kompetanseundersøkelse, se egen sak. I tillegg viser utvalget eksempler på hvordan enkeltbedrifter innen finans jobber med kompetanseutvikling.

Stadig økende behov for teknologikompetanse i finansnæringen

Kraften i digitaliseringen i finansnæringen fortsetter med uforminsket styrke. Det viser en nylig gjennomført kompetanseundersøkelse blant Finans Norges medlemsbedrifter. Behovet for og etterspørselen etter kompetanse innenfor tradisjonell økonomi og finans...

Illustrasjonsbilde: Vitnemål og studenthatt
Foto: Shutterstock